Říčanský kurýr

Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 7 300 kusů. Je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách.

 

Vydavatel: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., Masarykovo nám. 83/1, 251 01, Říčany, IČ 24129534. Řídí redakční rada. Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E 12692.

Příjem příspěvků a inzerce: Turistické a informační centrum, Masarykovo nám. 83 (přízemí Staré radnice)

251 01 Říčany, telefon: 323 618 169,

e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz,

e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz,

www.kuryr-ricany.cz

 

Grafická úprava, sazba a distribuce: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.

Tisk: Tiskárna Triangl, a.s.

Redakční rada Říčanského kurýru je devítičlenná a byla jmenována Radou města Říčany v roce 2022.

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit.

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý textový i obrazový materiál.

 

ROZPIS UZÁVĚREK NA ROK 2024


cenik reklamy_2024.pdf (26917 kB)

cenik radkova_od cervna_2023.pdf (64 kB)

Technické parametry CLV.pdf (54 kB)

Říčanský kurýr

22. 8. 2019

Pravidla pro zveřejňování příspěvků v městském zpravodaji Kurýr

pokračování


Informace pro inzerenty do říčanského kurýru

21. 12. 2015

Nová povinnost od 1.1.2016

pokračování


Prezentujte se na webu Kurýru!

31. 1. 2014

Nabízíme vám možnost prezentace na webových stránkách elektronické verze Kurýru www.kuryr-ricany.cz za zaváděcí ceny. Průměrná čtenost Kurýru na webu je 1000 - 1500 unikátních návštěvníků měsíčně a má stále vzrůstající tendenci. Slevy uvedené v ceníku je možné kumulovat.

pokračování


Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena