Říčanský kurýr

Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 7.000 kusů a je doručovaný zdarma

do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách.

 

Vydavatel: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s., Masarykovo nám. 83/1, 251 01, Říčany, IČ 24129534. Řídí redakční rada. Zákon č. 46/2000 Sb. MK ČR E 12692.

Příjem příspěvků a inzerce: Turistické a informační centrum , Masarykovo nám. 83 (přízemí Staré radnice)

251 01 Říčany, telefon: 323 618 169,

e-mail pro příspěvky: texty.kuryr@ricany.cz,

e-mail pro inzerci: inzerce.kuryr@ricany.cz,

www.kuryr-ricany.cz

Po–Pá 8.30–12.00 a 12.30–17.00

 

 

Grafická úprava, sazba a distribuce: Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s.

Tisk: Tiskárna Triangl, a.s.

 

Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit.

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři a zároveň prohlašují, že jsou oprávněni používat převzatý textový i obrazový materiál.

 

Rozpis uzávěrek 2022

Změna termínů vyhrazena. Případné změny sledujte v tiráži a na www.ricany.cz

Číslo Měsíc uzávěrka příspěvků
ve čtvrtek
uzávěrka inzerce v pátek distribuce 
pátek - neděle
1 leden 10. 12. (pátek) 13. 12. (pondělí) 31. 12. - 2. 1. 2022
2 únor 13. 01. 2022 14. 01. 2022 28. - 30. 1. 2022
3 březen 10. 2. 11. 2. 25. - 27. 2.
4 duben 17. 3. 18. 3. 1. - 3. 4.
5 květen 14. 4. 14. 4. (čtvrtek) 29. 4. - 1. 5.
6 červen 12. 5. 13. 5. 27. - 29. 5.
7-8 červenec - srpen 16. 6. 17. 6. 1. - 3. 7.
9 září  11. 8. 12. 8. 26. -28. 8.
10 říjen 15. 9. 16. 9. 30. 9. - 2. 10.
11 listopad 13. 10. 14. 10. 27. - 30. 10. (čtvrtek)
12 prosinec 10. 11. 11. 11.  25. - 27. 11.
1 leden 2023 9. 12. (pátek) 12. 12. (pondělí) 30. 12. - 1. 1. 2023
2 únor 2023 12. 01. 2023 13. 01. 2023 27. - 29. 1. 2023

 

 

    


Kurýr ceník 2022.pdf (3617 kB)

Kurýr ceník 2022 2str..pdf (257 kB)

Ceník řádkové inzerce 2022.pdf (57 kB)

Technické parametry CLV.pdf (54 kB)

Říčanský kurýr

22. 8. 2019

Pravidla pro zveřejňování příspěvků v městském zpravodaji Kurýr

pokračování


Informace pro inzerenty do říčanského kurýru

21. 12. 2015

Nová povinnost od 1.1.2016

pokračování


Prezentujte se na webu Kurýru!

31. 1. 2014

Nabízíme vám možnost prezentace na webových stránkách elektronické verze Kurýru www.kuryr-ricany.cz za zaváděcí ceny. Průměrná čtenost Kurýru na webu je 1000 - 1500 unikátních návštěvníků měsíčně a má stále vzrůstající tendenci. Slevy uvedené v ceníku je možné kumulovat.

pokračování


Rozsah článků v Kurýru

17. 5. 2013

Jak již bylo uvedeno v tištěném Kurýru v minulosti, bylo nutné nastavit pravidla, podle nichž se budou posílat příspěvky do tohoto věstníku, aby nedocházelo k nedorozuměním, neočekávanému krácení textů či nesouhlasu s umístěním menšího množství článků, než bylo autorem požadováno. Redakční rada se pokusila tato pravidla shrnout do přehledné tabulky. Pro příspěvky do internetové verze Kurýru omezení neplatí a články můžete posílat v libovolném rozsahu.

pokračování


Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena