ZŠ u Říčanského lesa

4. 11. 2019

ENGLISH CLUB 2019-2020

V letošním roce jsme ve EC přivítali 91 dětí. Pro třeťáčky jsme nově otevřeli úroveň Starters (úroveň A1) a zájem nás překvapil, přihlásilo se 26 dětí. V úrovni Movers (úroveň A1) je zapsáno 17 žáků, v kurzu Flyers (úroveň A2) 14 žáků. Žáci druhého stupně chodí do úrovní KET (úroveň A2), kde je 19 žáků, PET (úroveň B1) má 12 žáků a FCE (úroveň B2) 3 žáky. Vyučujícími jsou Frederick Weiglhofer, Renata Vegricht, Markéta McFadyen, Jana Uríková a Zuzana Pokorná. Všem žákům přejeme, ať je učení baví a připraví je na úspěšné složení cambridge zkoušek.

Zuzana Pokorná

 

KLUB ZVÍDAVÉHO ŽÁKA – 1. POLOLETÍ

KZŽ si již našel své pevné místo v programu žáků. Ti se těší na své oblíbené opakující se akce a se zájmem očekávají, co pro ně učitelé připraví nového. V říjnu proběhly již dvě akce, a to „Matematika a Klementinum“, kdy zájemci s p. uč. Páleníkem navštívili budovu Klementina, prošli její části a dozěděli se o její historii a propojení přírodních věd s touto institucí. Další akcí byla návštěva Národního divadla – divadelního zpracování některých Erbenových balad ze sbírky „Kytice“. V rámci tohoto programu žáci podnikli prohlídku budovy ND zvenku, kde hledali detaily, které zdobí budovu a také zevnitř, kde se seznámili s nádhernými malbami a povídali si o jejich autorech. Před představením se žáci setkali s osobou, která představení připravovala. V prvním pololetí nás čekají další zajímavé akce: v listopadu je to pozorování hvězdné oblohy, putování za dinosaury. V rámci oslav 30 let od pádu komunismu jsme do školy pozvali p. Šipocha, fotografa, který dokumentoval dění na Národní třídě a p. Korbelíka, překladatele a signatáře Charty 77. Ten nám bude vyprávět o tom, jak se žilo „za komančů“. V prosinci přivítáme p. Vosmíka, který se zabývá výrobou samurajských mečů, poví nám něco o filozofii samurajů a jejich historii. V lednu nás čeká povídání o geologických lokalitách a zkusíme si neobvyklé výtvarné techniky.

Zuzana Pokorná

 

ŠABLONY II

V následujících dvou školních letech bude škola čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) z výzvy MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ve škole působí školní asistent, který pomáhá jednak pedagogům, jednak žákům a rodinám, aby byl žák ve škole úspěšný; školní speciální pedagog poskytuje intervence; školní kariérový poradce pomáhá žákům a rodičům s výběrem sekundárního vzdělávání. Třicet hodin u nás bude pobývat koučka, která radí vyučujícím podpořených žáků, jak s žáky pracovat. Další aktivitou je zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, kde spolupracujeme s rodilým mluvčím a říčanským muzeem. Pro žáky bude znovu otevřen čtenářský klub pod vedením p. uč. Beranové. Pro pedagogy bude v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabídnut kurz k inkluzi a ICT. Ve školní družině budou probíhat projektové dny, klub a žáci budou v rámci družiny využívat notebooky, jejichž nákup je součástí projektu.

Zuzana Pokorná

 

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO

TEMATICKÝ DEN DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Také letos si během tematických a projektových dnů připomínáme významné události, které formovaly náš národ. V září jsme se věnovali sv. Václavovi a jeho odkazu. Od malování a povídání si o svatováclavské koruně, čtení a analýzy svatováclavské legendy, kreslení komiksu, zpěvu a překladu písně Good king Wenceslas, poslechu Svatováclavského chorálu, dramatizace pověsti o sv. Václavovi, prací se středověkým textem, iluminací a iniciálami, vysvětlení vlivu církve na legendu, exkurzu na Václavské náměstí k soše sv. Václava a dalších patronů naší země k porovnání nových poznatků k osobě sv. Václava. Děkujeme všem zapojeným učitelům za přípravu tematického dne.

Zuzana Pokorná

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena