V Říčanech chce radnice postavit další chodníky, odbahnit a revitalizovat okolí rybníků a rozšířit možnosti výuky

1. 3. 2019

 

Hospodaření města za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 118,8 mil. korun. V návrhu rozpočtu na rok 2019 finanční odbor kalkuloval s přebytkem výrazně nižším 64,3 mil. korun. Zastupitelé tak mohli rozhodnout o návrhu na rozdělení přebytku. Prošel návrh starosty města, ve kterém půjde přes 33 mil. korun na připravené investiční akce, které mají stavební povolení. Posílila také položka na opravy komunikací, a to o dalších 5 mil. korun. Celkově návrh rozdělení přebytku podpořilo 16 zastupitelů (11 Klidné město, 1 USZ, 4 STAN) 3 se zdrželi (2 ODS, 1 STAN), dva zastupitelé se z jednání omluvili (1 Klidné město, 1 ODS).

 

Revitalizace okolí přírodní nádrže Marvánek

Přes výhrady zastupitelů ODS, kteří částku 13,7 milionů na revitalizaci Marvánku navrhovali vložit na položku rezervy města, zastupitelé schválili financování projektu úpravy okolí přírodní nádrže Marvánek. Oblíbený cíl výletníků se tak po pěti letech příprav dočká realizace. Projekt zahrnuje úpravu cest okolo rybníka. Hojně navštěvovaný areál město doplní o lavičky, cvičební prvky, griloviště nebo altánky. Pro kotvení lodiček radnice vybuduje tři dřevěná mola. Pro aktivní trávení volného času vznikne beachvolejbalové hřiště. Z původního objektu pokladny vznikne reprezentativní vstup do areálu se sprachami a  kabinkou na převlečení. Počítá se i s rekonstrukcí parkoviště a příjezdové ulice Řípská. Projekt revitalizace okolí Marvánku vypracoval ateliér M.A.A.T. Tábor, má všechna povolení a je k nalezení na stránkách města.

 

Oprava havarijního stavu břehů, oprava hráze a odbahnění rybníka Rozpakov

O tomto projektu jsme psali podrobně v minulém čísle. V současné době je rybník ve špatném technickém stavu a jeho rekonstrukce je nezbytná. Bortící se břehy se musí stabilizovat. Opravu si žádá i hráz a bezpečnostní přeliv. Dojde k rekonstrukci výpustního zařízení (požeráku), vybudování loviště a zřízení přístupové komunikace k lovišti. Ze dna rybníka je třeba odtěžit naplavený sediment. Předpokládaná částka na realizaci je deset milionů korun.

 

Půdní vestavba ZUŠ pro navýšení kapacity

Poptávka po uměleckém vzdělávání dětí v Říčanech je veliká. Vzdělávání talentovaných dětí podpoří tři nové učebny, které vzniknou půdní vestavbou ve stávající budově ZUŠ na Masarykově náměstí. Stavba má zpracovanou dokumentaci pro provedení stavby a vydané platné stavební povolení. Předpokládá se investice kolem 5 milionů korun.

 

Bezpečná cesta k nádraží.

Stavba chodníku Táborská – Kyjevská

Realizaci chodníku v ulici Táborská v úseku mezi ulicemi Ruská a Kyjevská uvítají zejména pěší cestující vlakem.
V dotčeném úseku chodník v tuto chvíli úplně chybí a chodci se dostávají do kolizí s auty. Tato ulice je jedním z klíčových přístupů k nádraží a je proto velmi frekventovaná.  Vznikne tu levostranný chodník ze zámkové dlažby široký 1,5 m a dlouhý 256 metrů, přimknutý k oplocení rodinných domů. Podél chodníku vznikne zelený travnatý pás, který bude oddělovat stávající místní komunikaci a chodník. Součástí projektu je i řešení vjezdů a vstupů do jednotlivých nemovitostí. Vyřeší se i napojení a úprava schodiště v ulici Zborovská.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena