Terapeutické centrum Modré dveře

26. 7. 2013

Máte ve své blízkosti nemocného s autismem, děti s dyslektickými a jinými poruchami, či někdo z vašich blízkých vážně onemocněl? Nejen pro tyto problémy přinášíme nabídku terapeutického centra Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy.

Terapeutické centrum Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy má ve své nabídce pro veřejnost i skupinovou psychoterapii. Komu a v jakých situacích může být tato terapeutická metoda užitečná? V čem vlastně spočívá léčivá síla skupiny?

Od svého narození do dospělosti žijeme a pohybujeme se v nejrůznějších sociálních skupinách- v rodině, dětském kolektivu školky a školy, partě, pracovním týmu. Z psychologického hlediska jsou pro každého z nás velmi důležité zážitky z dětství, tedy i to, jak jsme se cítili ve skupinách, které byly pro nás v tu dobu podstatné. Vzpomínáte rádi na svou školní třídu? Anebo jste patřili k těm, kdo zažili výsměch či šikanu… Zážitky pramenící z toho, jak se nám v kolektivu dařilo, zda jsme se cítili bezpečně anebo ohrožení, přijatí anebo bezmocní, úspěšní anebo neúspěšní, mají pro každého z nás velkou sílu.

Z nich v dospělosti vyvěrá naše sebedůvěra, schopnost žít v přiměřených přátelských vztazích, chuť spolupracovat s ostatními i prosazovat svoje potřeby a nápady.

V negativních případech může tedy být sociální skupina zdrojem zranění na duši- např. u dětí vystavených v rodině či vrstevnickém kolektivu dlouhodobému ponižování a psychickému tlaku. Skupina může být ale i zdrojem pozitivních zážitků přijetí a ocenění, které leží v základech naší psychické odolnosti.

Skupinová psychoterapie je terapeutickou metodou, která tuto pozitivní sílu skupiny využívá cíleně.

Jde o pravidelná setkávání ve skupině zpravidla 6- 12 osob vedených psychoterapeutem či dvojicí terapeutů. Skupinu tvoří členové, které pojí společný zájem či problém, na jehož řešení chtějí pracovat. Může být pojata jako podpůrná skupina, např. pro rodiče dětí s mentálním postižením či autismem. Ti se totiž ve svém každodenním životě potýkají s řadou podobných obtíží , s nimiž často bývají osamoceni. Setkávání s rodiči, kteří jsou ve stejné životní situaci, a tedy jejich problémy a pocity dobře chápou, je pro ně velkým přínosem.

Jiné skupiny jsou koncipovány jako seberozvojové. Setkávání jejích členů je orientované na prohloubení sebepoznání, rozvoj osobnosti, zlepšování komunikačních dovedností, uplatnění osobních potenciálů. Skupina může být zaměřena i na řešení specifických osobnostních obtíží (např. neurotického charakteru).

Společným jmenovatelem skupin je to, že přijímají pravidla sloužící k vytváření vzájemné důvěry mezi jejími členy i terapeuty. Především pravidlo o tom, že dění ve skupině zůstává důvěrné a informace o druhých se „nevynášejí“ mimo skupinu. Díky tomu, že členové skupiny mají podobné potřeby, mohou sdílet své problémy i zkušenosti a poskytovat si vzájemnou podporu. Členové skupiny se mohou poučit ze zpětné vazby od ostatních- vidí a slyší, jak na ně druzí reagují. Mohou si vyzkoušet nové role i vyjadřování pocitů či řešení konfliktů. Skupina tak poskytuje příležitost k sociálnímu učení. Dává i podnětné zázemí k vývoji skrytých zdrojů a schopností, budování důvěry a sebehodnocení. Vytváří atmosféru, v níž si mohou její členové odpočinout od každodenních starostí, uvolnit se, dodat si naději a odhodlání k nejrůznějším změnám a životním krokům.

Terapeutické centrum Modré dveře v současné době otevírá podpůrnou psychoterapeutickou skupinu pro příbuzné a blízké. Je určena pro lidi zatížené péčí o seniora, dlouhodobě nemocné dítě či blízkou osobu, která trpí duševním onemocněním, mentálním postižením nebo jiným handicapem. Své dotazy a případně zájem nám zašlete na email modredvere@modredvere.cz, případně volejte 725 830 830 či 725 840 840.

V okamžiku naplnění skupiny ( 6-12 osob ) budou zájemci svoláni na informativní schůzku.

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena