Starák

27. 6. 2014

Sděluji tímto široké říčanské veřejnosti, zejména Nového Strašína a Nového Pacova, že jsem v dubnu letošního roku požádal Ministerstvo zemědělství, jako nejvyšší orgán státní správy v problematice lesů, o zaujetí stanoviska k vhodnosti místa pro konání hlasitých hudebních produkcí, které jsou součástí každoroční akce zvané Starák, v prostoru starého koupadla na Rokytce.

Jeho stanovisko potvrdilo správnost názoru občanů, kteří prostor starého koupadla uprostřed LPF považovali pro takovou akci za nevhodný, na rozdíl od naší městské rady, odboru životního prostředí v Říčanech a samozřejmě hlavně organizátorů této akce i Jaroslava Richtera, hospodáře účelové TJ Radošovice v likvidaci, který tento pozemek k tomuto propůjčuje.

Bylo by zdlouhavé citovat závěry tohoto stanoviska, které prostoru starého koupadla jednoznačně vylučuje z možnosti konání takové hudební produkce a konstatuje povinnost MěÚ Říčany-odboru životního prostředí takové jednání (porušení lesního zákona a zákona o myslivosti) sankcionovat a to souběžně podle obou zákonů.

Toto stanovisko jsem postoupil městské radě, vedoucímu odboru životního prostředí a na vědomí jsem jej dal i panu tajemníku MěÚ, protože výkon státní správy v přenesené působnosti v Říčanech v některých oblastech evidentně silně kulhá.

 

                                                                                                           Václav Macinauer       

Reakce:

Vážený pane Macinauere, vzhledem k tomu, že jste ve svém příspěvku mimo jiné negativně hodnotil činnost odboru životního prostředí, jako přenesené státní správy mi nezbývá, než na Váš názor reagovat a uvést informace na pravou míru. Jednak jste zapomněl sdělit, že jste nikoho neseznámil s dotazy, které jste na Ministerstvo zemědělství vznesl a tudíž odpověď, která cituje lesní zákon ve smyslu, že je mimo jiné zakázáno rušit klid v lese a že za porušení zákazů se ukládá pokuta, se dala předpokládat. To opravdu není nic nového. Také jste ale zapomněl sdělit, že zákon umožňuje vlastníku lesa povolit výjimky a že organizované a hromadné akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. Tuto povinnost organizátoři akce „Starák“ pravidelně naplňují. Na to jste se ale asi na ministerstvu ptát nechtěl. Ubezpečuji Vás, že státní správa v oblasti ochrany životního prostředí v Říčanech funguje dobře. Je určitě více občanů, kteří se snaží informace „posunout“ a upravit tak, aby vyhovovaly právě jim nebo co nejvíce odpovídaly jejich osobním či politickým názorům. Právě proto je třeba „široké říčanské veřejnosti“ sdělit, že jsou to jen názory jednotlivců a nikoliv pravda.

 

Tomáš Mařík, tajemník                                                     

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena