SENIORCENTRUM ŘÍČANY

28. 6. 2019

Program klubu senior

SENIORCENTRUM ŘÍČANY

Během měsíce června jsme navštívili klasicistní lovecký zámek Kozel v Plzeňském kraji. Počasí bylo příjemné a tak jsme si prohlédli i okolí zámku včetně vyhlídky Švejcary. V odpoledních hodinách jsme ještě navštívili i zříceniny hradu Radyně, která je blízko právě zámku Kozel. Červen byl také ve znamení druhého rekondičního pobytu – tyto pobyty trvají dva až tři dny vždy v některém vzdálenějším místě České republiky a jejich účelem je obnovit psychické i fyzické síly seniorů. Ne na každého se bohužel dostalo z kapacitních důvodů, a proto budou ještě dva několikadenní zájezdy na podzim.

Léto začalo nádhernými a teplými dny a tak vám přejeme, ať i další dny jsou pro vás příjemné a pohodové.

Irena Moudrá,

předsedkyně správní rady

 

Program

Aktivity Klubu Senior (zal. 2006) zabezpečuje Seniorcentrum Říčany od června 2011 a jsou určeny všem seniorům a zdravotně postiženým občanům (není nezbytná registrace za člena Klubu). Stačí se jen přihlásit na konkrétní akci nebo se dostavit dle aktuálního programu.

Osobní kontakt: Irena Moudrá

Telefon: 732 383 424 (14 – 19h)

E-mail: seniorcentrumricany@centrum.cz

https://seniorcentrum-ricany.webnode.cz/

 

Akce:

ν 11. července 2019 - Prohlídka poutního místa Klokoty

Jednodenní autobusový zájezd. Na programu zájezdu bude mj. prohlídka poutního místa Klokoty a Muzea pivovarnictví v Táboře. Příspěvek účastníků: 290 Kč (zahrnuje dopravu, vstupné, pojištění, tištěný materiál). Odjezd: 7:45 h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:50h aut. zastávka Rychta, 7:55 h aut. zastávka Sukova ul., 8:00 h aut. zastávka Masarykovo nám.

Připravované akce:

ν21. září 2019 – ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC A NA HRAD KOŠŤÁLOV

Jednodenní autobusový zájezd do Litoměřic (město + ZAHRADA ČECH) a na hrad Košťálov (významná dominanta Českého středohoří). Účastníci zájezdu si mohou prohlédnout historické město a výstavu Zahrada Čech. Příspěvek účastníků: 250,- Kč (nezahrnuje vstupné, pouze dopravu, pojištění, tištěný materiál). Odjezd: 7:15h aut. zastávka K Žel. stanici, 7:20h aut.

zastávka Rychta, 7:25h aut. zastávka Sukova, 7:30h aut. zastávka Masarykovo náměstí.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena