SDH Říčany

30. 8. 2019

Co nového u hasičů

Vážení čtenáři našich příspěvků,

prázdniny, které utekly jako voda, jsou již za námi.  Doufám, že jste alespoň část této doby věnovali odpočinku a dopřáli si dovolenou, ať už v zahraničí, nebo u nás v ČR. I v našem sboru bylo znát, že léto je v plném proudu a členové si užívají zaslouženého volna. Přesto je ale naší povinností vyjet k nenadálé situaci, a to do 10 minut od vyhlášení výjezdu. I letos byla naše jednotka prověřena hned několika výjezdy. Dne 6. 7. jsme v ranních hodinách vyjeli k nahlášenému požáru porostu. Tentýž den odpoledne ještě k požáru strniště. Dne 12. 7. výjezd k padlému stromu do Voděrádek, který jsme rozřezali a odklidili ze silnice. Strom byl většího vzrůstu, proto byl povolán i smykový nakladač, který odklidil silné kmeny z vozovky. Dále jsem dne 18. 7. vyjeli do Světic k nahlášenému požáru automobilového jeřábu. Obě naše CAS 32 T815 jely 23. 7. k požáru pole u obce Radějovice. Ve spolupráci s ostatními sbory, které byly na místě, jedna CAS prováděla prolévání lafetovou proudnicí a druhá CAS byla připravena v záloze. Díky rychlému zásahu a množství techniky na místě se podařilo zlikvidovat požár za necelou hodinu. Dne 26. 7. jsme v nočních hodinách drželi zálohu na vlastní stanici. Další výjezd nás čekal 4. 8., jednotka vyjela k požáru odpadu. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří obětovali svůj volný čas.

Naší mládež opět po letních prázdninách čeká období soutěží včetně oblíbené hry PLAMEN, která vznikla již v roce 1972. PLAMEN je celorepublikové soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany. Naši se účastní Okresního kola, které je složenou z dvou částí, a to podzimní (říjen) a jarní (květen). Pětičlenné hlídky na trati (mladší cca 2 km, starší cca 3 km) navštěvují šest stanovišť, na kterých plní úkoly. Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodorovném laně. Nezvládnutí úkolů je odměňováno trestnými body, které se přičítají k čistému času strávenému na trati. Jedná se o celkově velmi povedenou soutěž a zároveň náročnou, proto naše děti pilně během celého roku trénují a cvičí. Letos tomu nebylo jinak a naše děti mají za sebou soustředění v Benecku, které se konalo 24. 8. – 1. 9. Zdokonalovaly fyzičku, a proto nemohla chybět každodenní ranní rozcvička, pěší výlety a dále vše co se týká požárního útoku. Proto bych chtěl popřát všem našim mladším mnoho úspěchu v nadcházejících soutěžích.

Naši dospěláci mají před sebou začátkem září dvě soutěže. V Modleticích předvedou své kvality v požárním sportu a v Tehovci se zúčastní memoriálu Míly Dlabače. Jedná se o soutěž o dvou disciplínách: jedna je formou netradičního požárního útoku a druhou disciplínou bývá přeplutí návesního rybníčku na raftech. Držím palce a přeji hezké umístění. 

V neposlední řadě bych chtěl popřát našemu dlouholetému členovi a příteli Vratislavu Felderovi k jeho významnému jubileu, a to k 80. narozeninám. Vráťa je důkazem toho, že věk je jen číslo, jelikož se i nadále se podílí na hasičských soutěžích jako rozhodčí a energie z něj jen srší. Vráťovi přeji jménem našeho sboru do dalších let mnoho zdraví.                                 

David Pojezný,  jednatel SDH  Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena