SDH Říčany

2. 11. 2018

Co nového u hasičů?

Vážení čtenáři našich příspěvků, rád bych vám sdělil pár informací, co se u nás dělo a teprve dít bude. Začátkem října naše hasičská mládež absolvovala poslední soutěž tohoto roku. Podzimní kolo celoroční hry PLAMEN letos pořádal sbor dobrovolných hasičů z Veleně – Mirovic, které leží na opačné straně okresu Praha-Východ, proto už cesta na soutěž byla pěkným výletem. Děti zde běhají ve skupinkách po pěti a soutěží tak, že musí proběhnout určitou trať, která je značena fáborky. Ovšem běžet nestačí, děti plní úkoly na jednotlivých stanovištích: první stanoviště vždy bývá střelba ze vzduchovky, kde musí každý ze závodníků sestřelit tři špalíčky (nejlepší střelci si mimo jiné letos mohli odnést perníkovou medaili pro VZORNÉ STŘELCE), další stanoviště jsou např. vázání uzlů, šplhání na laně, práce s buzolou, znalost topografických značek, orientace v mapě, znalost technických prostředků, použití hasiv na určité druhy požárů a v neposlední řadě první pomoc. Ve velké konkurenci si naše děti vedly znamenitě a mají krásně nakročeno k vynikajícím výsledkům na jarním kole. Mladší žáci si vybojovali 2. místo ze 14 družstev, starší 5. místo z 19 družstev a dorostenci jednotlivci se rozhodně neztratili ani na trati, ani na výsledkové listině. Jediná dorostenka z našeho sboru, Janička Stárková, získala ve své kategorii prvenství. Za kluky nás reprezentoval Daniel Černý a přivezl 5. místo, dále Michal Makl s bramborovou pozicí čili 4. místo a Víťa Nechvátal, který se neřídil svým příjmením a přivezl nádherné 1. místo. Všem dětem gratulujeme za překrásná umístění a děkujeme za příkladnou reprezentaci sboru! V zimním období se mladší žáci budou scházet v tělocvičně v Nerudově ulici a starší žáci budou využívat k sebezdokonalení druhou půlku garáže v hasičárně. Úplně nejmenší hasiči, kteří se scházejí v pátek na hodinku, mají za sebou také soutěž. Přípravka (většinou sourozenci našich mladších a starších žáků nebo naše děti ve věku 0 - 4 roky) je vedena nejstaršími členy našich starších žáků, pod dohledem jejich trenérů vyrazila na soutěž do Kostelce nad Černými lesy. Děti si vyzkoušely, jaké to je běžet na soutěži a podívaly se na ostatní sbory. Zde se nesoutěží kvůli umístění, ale aby se všichni dobře bavili a užili si soutěžení. Nejen naše děti jezdí na soutěže. Ve sboru máme tři zasloužilé rozhodčí, kteří jezdí víkend co víkend na soutěže a pískají pro radost a kvalitně. I jim patří obrovský dík, protože je radost vidět, že na každé soutěži je vždy kus říčanských dobrovolných hasičů. Jardo, Vráťo a Miloši, děkujeme, že vás máme a moc si vážíme vaší práce. Dospěláci žádnou soutěž sice neměli, ale čeká je noční soutěž v Dolínku, kdy se začíná po setmění a pořadatelé se vždy velmi vyřádí na přípravě situací, které co nejblíže simulují reálné zásahy. Vždy bývá alespoň 15 stanovišť, kde si vyzkoušíme téměř vše, od fyzičky přes teoretické znalosti až po praktické zásahy. Celá trať je ztížená tím, že je tma a většinou pěkná mlha a zima. V příštím čísle určitě budeme informovat, čím jsme si prošli a jak jsme dopadli. Od příprav a teorií přejdeme rovnou do praxe. Dne 22. 9. jsme byli povoláni k požáru domu do pražské Uhříněvsi a ten den večer ještě na území Říčan k požáru tújí poblíž chatky. 23. 9. technická pomoc – odstranění nakloněného stromu po silném větru, 27. 9. v brzkých ranních hodinách jsme zasahovali u požáru vzduchotechniky ve výrobní hale na okraji Říčan s oběma CAS, 12. 10. jsme hasili požár skládky ve Voděrádkách. 14. 10. naše jednotka vyjela s oběma CAS k požáru louky – pole do obce Dobřejovice, kde již po několikáté rozfoukal silný vítr špatně uhašené ohniště z blízké stavby, 16. 10. jsme vyjížděli s oběma CAS uhasit požár meze podél železniční trati za Světicemi. Z výčtu výjezdů je čitelné, že sucho stále přetrvává a nedbalost může za nejeden požár, proto vás všechny žádám o opatrnost a obezřetnost při manipulaci s otevřeným ohněm. Dále s nadcházející topnou sezonou je třeba připomenout majitelům, kteří používají lokální spotřebiče paliv, aby před zahájením topné sezóny nezapomněli na vyčištění spalinových cest a následnou kontrolu odbornou firmou. Touto problematikou se podrobně zabývá NAŘÍZENÍ VLÁDY č.91/2000 Sb., ze dne 1. 3. 2010, o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jsou zde přesně stanoveny lhůty čištění a kontrol pro jednotlivé spotřebiče paliv. Z těch nejzákladnějších vybíráme

Spotřebiče paliv do 50 kW včetně

Tuhá paliva: čištění spalinové cesty 3x ročně (sezónní provoz 2x ročně), kontrola spalinové cesty 1x ročně.

Kapalná paliva: čištění spalinové cesty 3x ročně, kontrola spalinové cesty 1x ročně. Plynná paliva: čištění spalinové cesty 1x ročně, kontrola 1x ročně. Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů u všech spotřebičů do 50 kW včetně 1x ročně.

Spotřebiče paliv nad 50 kW

Tuhá paliva: kontrola a čištění spalinové cesty 2x ročně, výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 2x ročně, čištění spotřebiče paliv 2x ročně. Kapalná a plynná paliva: kontrola a čištění spalinové cesty 1x ročně, výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátů 1x ročně, čištění spotřebiče paliv minimálně dle pokynů výrobce.

Hlavně pamatujme na to, že prevence je základ úspěchu. Řádným čištěním a včasnou kontrolou si můžeme ušetřit spoustu starostí.

Plno radostí v podzimních barvách a málo starostí před zimou přeje

Dominik Pokorný,

jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena