S řešením kůrovcové kalamity v říčanských lesích pomáhá harvestor

30. 8. 2019

Rozsah škod způsobených kůrovcem si vyžádal nasazení výkonné techniky. Harvestor v říčanském lese zpracovává napadené dřevo. Vzhledem k teplému a suchému počasí se i letos lýkožrout rychle šíří. V oblasti nad Jurečkem, nad Olivovnou či Na Kopešíně pracovníci městských lesů vytipovali nemocné stromy, které se snaží pokácet co nejrychleji. Rozsah kůrovcové kalamity je mimořádný zejména v jednodruhových monokulturách. Na uvolněných plochách se plánuje obnova. Správa lesa bude dbát na vyšší druhovou a věkovou pestrost porostů. Více se uplatní listnaté stromy jako dub, buk, javor, jasan, habr. Velkou nadějí je pro říčanský les také jedle, u které se daří i přirozená obnova.

Kateřina Lauerová

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena