Rekonstrukce ulice Politických vězňů jde do finále

2. 11. 2018

Rekonstrukce důležité ulice Politických vězňů pozvolna přechází do závěrečné etapy letošních prací. Úsek od Cesty Svobody po Scheinerovu ulici je dokončen, zbývá pouze položit vrchní vrstvu asfaltu. Ta bude pokládána v týdnu od 5. listopadu společně s dalším úsekem. Pokládka finální vrstvy byla posunuta až těsně před dokončení stavby z důvodu, aby se nový povrch co nejméně poškozoval stavební dopravou.

V úseku od Scheinerovy po Sadovou se v tomto týdnu dokončuje napojení kanalizační stoky v křižovatce Sadová. Současně dělníci pracují na konstrukčním souvrství vozovky i chodníků a pokládají žulové obrubníky. Následně bude povrch budoucí vozovky urovnán a připraven pro pokládku betonové podkladní vrstvy. Hutnění štěrkových podkladů je nutné provádět těžkou mechanizací s vibracemi, které se snažíme omezit na minimum, ale zcela bez nich to bohužel nejde. V případě nejistot ohledně vlivů na okolní nemovitosti operativně konzultujeme s autorizovaným statikem.

 

MUSÍME JEŠTĚ UZAVŘÍT KŘIŽOVATKU

V posledním úseku Sadová – Rýdlova bude stavební firma provádět technologicky náročnou výměnu potrubí stoky A. Jedná se o velké betonové dílce vejčitého průřezu, navíc v této páteřní kanalizační stoce neustále proudí velké množství odpadní vody. Napojení rekonstruovaného úseku na stávající část se nachází vprostřed křižovatky Politických vězňů a Rýdlovy ulice. Proto budeme muset do
2. 12. tuto křižovatku uzavřít. Ve dnech, kdy to bude technologicky možné, bude umožněn provizorní průjezd křižovatkou, nyní ale není možné tyto termíny přesně určit.

Opravy na stoce jsou možné pouze za dobrého počasí, kdy stokou neprotékají srážkové vody z dešťových vpustí z celé horní části Říčan. Kvůli souběžně plánované opravě ulice Říčanské, kterou naplánovala Správa silnic Středočeského kraje od 17. do 30. října, bude původní termín dokončení stavby o jeden měsíc posunut, aby byla zajištěna průjezdnost Říčan vždy alespoň po jedné hlavní komunikaci. Finální povrchy mezi Sadovou a Rýdlovou ulicí budou pokládány v týdnu od 26. listopadu.

BUDE TU BEZPEČNĚJI!

Po projednání změny stavby před dokončením se podařilo prosadit zúžení komunikace a doplnění pásu zeleně podél jedné strany vozovky. Zeleň pomůže zvýšit estetickou kvalitu veřejného prostoru a rovněž pomůže zabránit najíždění aut na chodník a ohrožování chodců. U všech přechodů se už také připravují stožáry pro nasvětlení, které pomůže zvýšit bezpečnost na přechodech, obdobně jako v Rýdlově ulici.

Omlouváme se za zhoršené prostředí po dobu rekonstrukce a těšíme se, že již brzy vám budeme moci nabídnout příjezdy k vaší nemovitosti po krásné nové ulici!

 

ZEPTEJTE SE

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás.

Město Říčany (investor) D. Landkammer, 725 026 765, dominik.landkammer@ricany.cz

NDCon, s.r.o. (technický dozor) Ladislav Němeček, 733 718 818, ladislav.nemecek@ndcon.cz

T4Building (stavbyvedoucí) Jakub Lejnar, 724 542 136, lejnar@t4building.cz

Dominik Landkammer,

oddělení investic

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena