PRAVIDLA PŘEKVAPTE ŘÍČANY

4. 11. 2019

4. ročník participativního rozpočtování

 

 

te nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do čtvrtého ročníku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.

 

Celkový rozpočet pro pébéčko je 5 milionů Kč.

l velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi 500 tisíc - 2 miliony

l malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi 0 - 500 tisíc

Prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města. Realizovány budou dva první projekty z obou kategorií.

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Informační kampaň (říjen, listopad 2019)

Podávání návrhů (od 1. listopadu do 16. prosince 2019)

Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy.

Forma podání písemná: online (vyplnit online formulář na www.prekvaptericany.cz, mailem na ridim@ricany.cz), osobně na infocentru (Masarykovo náměstí) případně přímo během jednoho z veřejných setkání.

Povinnost prezentovat návrh na jednom z veřejných setkání se vztahuje i na “online navrhovatele”. Po představení návrhů přítomní budou diskutovat, v případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného projektu (“mini a maxi”), byť od dvou různých navrhovatelů.

Čtyři veřejná setkání se uskuteční vždy od 18.30 hod. v listopadu a prosinci 2019:

18. 11. KC Labuť (malý sál) / 25. 11. Hospůdka Na Marvánku / 2. 12. Restaurace Jureček / 16. 12. 2019 Hotel Pavilon (učebna)

Přítomna bude koordinátorka pébéčka a pracovníci radnice. Kromě diskuse o návrzích účastníky čeká také malé občerstvení.

 

Evaluace návrhů (leden – duben 2020)

Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkáních budou předány k technické analýze příslušným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice či koordinátorka pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

 

Kampaň navrhovatelů (květen/červen 2020)

Hlasování (květen/červen 2020)

O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou občané registrovaní v Řídím Říčany moci hlasovat v první polovině června přes aplikaci D21. Hlasování bude umožněno i papírově (místa budou upřesněna). Použít bude možné kladné i záporné hlasy. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města po sečtení hlasů. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu.

 

Realizace návrhů (od července 2020)

Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů. Hlasující budou informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování požádají. Ostatní občané informace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena