Poptávka - zhotovení a instalace plakátů pro CLV

2. 4. 2013

Poptáváme dodavatele, který zhotoví plakáty pro umístění v CLV (citylightech - osvětlených panelech na zastávkách MHD ve městě) dle našich parametrů a v panelech je umístí podle dispozic.

Rozsah zakázky:

Plakáty velikosti A0 - celkový rozměr 1185 x 1750 mm, viditelná plocha 1140 x 1660, tisková data v pdf, 1:1. 150 dpi, plnobarevný tisk

Realizace zakázky:

Pravidelně zhotovení cca 5 - 22 plakátů každý měsíc včetně instalace do světelných ploch dle objednávek zadavatele - termín realizace bude vždy maximálně do týdne od objednávky zadavatele

Podmínky realizace:

· Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem objednávky svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění vč. odpovědnosti za škodu, jako by činnosti prováděl sám.

· Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP)

· Součástí jsou rovněž práce související s uvedeným rozsahem zakázky, o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné způsobilosti věděl nebo mohl vědět.

· Zhotovitel musí se zadavatelem průběžně konzultovat postup a průběh prací

 

 

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 4. 2013 - osobně, poštou nebo e-mailem

Kontakty: Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s., Masarykovo nám. 83, 251 01, Říčany, tel.: 725 372 630, e-mail: sarka.stoszkova@ricany.cz

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena