Poptávka na dodavatele outdoorových navigací

2. 4. 2013

Poptáváme dodavatele, který zhotoví venkovní navigace - flex tabule, bannery, směrové šipky atd. dle našich parametrů

Rozsah zakázky:

Flex tabule, outbannery nebo směrové šipky vždy dle konkrétního zadání, celobarevný polep včetně laminace. Tabule mohou být vlastní (již použité dříve), nebo se bude jednat o zakázku většího počtu tabulí včetně jejich prvovýroby.

Realizace zakázky:

Nepravidelné zhotovení navigací v průběhu celého roku dle aktuálních požadavků dle objednávek zadavatele - termín realizace bude vždy maximálně do týdne od objednávky zadavatele

Podmínky realizace:

· Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem objednávky svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění vč. odpovědnosti za škodu, jako by činnosti prováděl sám.

· Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP)

· Součástí jsou rovněž práce související s uvedeným rozsahem zakázky, o kterých zhotovitel vzhledem ke své odborné způsobilosti věděl nebo mohl vědět.

· Zhotovitel musí se zadavatelem průběžně konzultovat postup a průběh prací

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 4. 2013 - osobně, poštou nebo e-mailem

Kontakty: Mediální a komunikační servis Říčany, o. p. s., Masarykovo nám. 83, 251 01, Říčany, tel.: 725 372 630, e-mail: sarka.stoszkova@ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena