Pokračuje oprava ulice Politických vězňů

31. 5. 2019

Na konci dubna se rozeběhly práce na II. etapě rekonstrukce ulice Politických vězňů. Na řadu letos přijde křižovatka s Cestou Svobody, kde vznikne vyvýšený přechod pro chodce s bezpečnostními prvky, a dále úsek kolem finančního úřadu. Průchod k nádraží zůstane samozřejmě po celou dobu výstavby zachován. Rozpočet letošní etapy je celkem přes 17 mil. Kč. Město také podalo žádost o dotaci na III. etapu – Cestu Svobody od křižovatky po vstup do podchodu na nádraží. Výsledky hodnocení žádosti ještě nejsou definitivní, někteří z neúspěšných žadatelů podali odvolání a město nyní čeká na výsledky.

V první fázi přišla na řadu dešťová kanalizace. Stavební firma vyrazila prostup pod krajskou komunikací Pod Lihovarem, upravila společné vyústění původní a nové dešťové kanalizace do vodního toku v místě odlehčovacích komor OK2A na okraji parku Václava Havla. Práce v tomto místě jsou nyní dokončeny a místo bude v příštích dnech uvedeno do původního stavu.

Postupující práce si vynutí od 27. května uzavírku ulice 17. listopadu, jejímž středem povede nový kanalizační řad. Původně měla uzavírka začít již 7. května, bohužel v důsledku kolize startovací jámy protlaku a stoky A bylo nutno změnit technologii provádění, a projednání úpravy projektu způsobilo mírné zpoždění prací. Město mělo již připravené a zveřejněné výlukové jízdní řády, proto městské linky jezdí již od 6. května objízdnými trasami. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Po dobu uzavírky na 17. listopadu bude průjezd do ulice Politických vězňů v omezené míře umožněn přes areál OC Lihovar.

V druhém červnovém týdnu se práce již natrvalo přesunou do ulice Politických vězňů, kde bude uzavřen úsek od Cesty svobody po ulici 17. listopadu. Postupně bude vybudován poslední úsek nového řadu dešťové kanalizace, který propojí část vybudovanou loni v I. etapě až do potoka u parku Václava Havla. Obnovy se dočká i starý vodovodní řad, původní vedení o průměru 100 mm bude nahrazeno kapacitnějším potrubím DN250 z tvárné litiny. Město tak získá plnohodnotnou alternativní trasu pro zásobování vodojemu v Olivově ulici.

Rekonstrukcí projde i splašková kanalizace a veřejné osvětlení, které bude osazeno moderními LED svítidly shodnými s I. etapou. Samostatné bezpečnostní nasvícení získá i křižovatka na Cestě svobody, kde je velká intenzita pohybu chodců.

V poslední fázi bude vybudován nový povrch vozovky a chodníků, včetně osazení žulových obrub. Prostorové uspořádání bude obdobné jako v již dokončené části, pouze zde kvůli požadavku na větší šířku ulice nebude zřízen travnatý pás. V budoucnu by se ulice v místě stávající plechové ohrady, kde je nyní stavební sklad pro firmu, která rekonstrukci provádí, měla dočkat rozšíření. V plánu je zřízení plnohodnotné autobusové zastávky včetně moderního přístřešku pro obsluhu říčanského nádraží. Projekt se teprve připravuje, nicméně stavba bude již nyní přizpůsobena tak, aby následné zásahy do nových konstrukcí byly co nejmenší.

Rekonstrukci provede, stejně jako v první etapě, Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř s firmou T4 Building, které byly vybrány ve výběrovém řízení. Projektantem i technickým dozorem je společnost NDCon s.r.o.

 

Dominik Landkammer

Oddělení investic MěÚ

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena