Plnění rozpočtu města

30. 9. 2019
Schválený Upravený Skutečnost   % plnění
  rozpočet rozpočet k 31.8.2019 k uprav.
  v Kč v Kč v Kč rozpočtu
         
PŘÍJMY        
         
Daňové příjmy (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z podnikání, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů města Říčany, daň z přidané hodnoty, správní poplatky a místní poplatky) 282 296 000,00 294 006 310,00 218 746 834,74 74,40
Nedaňové příjmy (příjmy z pronájmů, parkovací automaty, školné, stravné, pokuty) 112 044 795,00 115 166 214,32 88 385 040,19 76,75
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 7 260 150,00 10 966 527,11 5 578 754,11 50,87
Přijaté dotace  170 576 736,89 171 909 765,56 72 191 132,44 41,99
Přijaté splátky půjček  1 255 200,00 1 255 200,00 844 300,00 67,26
         
Rozpočtové příjmy běžného roku celkem 573 432 881,89 593 304 016,99 385 746 061,48 65,02
         
Přebytek hospodaření za minulý rok 64 322 298,80 118 784 744,24 118 784 744,24 100,00
valutová pokladna      512,51  
Úvěr nákup nemovitostí, cyklostezka 60 262 473,77 62 140 473,77 1 878 000,00 3,02
Příjmy celkem vč. přebytku hospodaření 698 017 654,46 774 229 235,00 506 409 318,23 65,41
         
         
VÝDAJE        
         
Běžné (provozní) výdaje 353 230 788,40 403 337 305,52 253 426 172,85 62,83
Rozpisové rezervy 10 867 000,00 3 047 721,27 0,00 0,00
Běžné výdaje celkem 364 097 788,40 406 385 026,79 253 426 172,85 62,36
         
Kapitálové (investiční) výdaje 231 616 126,31 282 974 473,52 58 802 226,10 20,78
Rezervy na investice 28 754 181,75 11 320 176,69 0,00 0,00
Investiční výdaje celkem 260 370 308,06 294 294 650,21 58 802 226,10 19,98
         
Rozpočtové výdaje běžného roku celkem 624 468 096,46 700 679 677,00 312 228 398,95 44,56
         
Splátky úvěru 73 549 558,00 73 549 558,00 23 165 526,48 31,50
termínovaný vklad      20 000 000,00  
Výdaje vč. splátky půjčky 698 017 654,46 774 229 235,00 355 393 925,43 45,90
         
         
rozdíl příjmy - výdaje 0,00 0,00 151 015 392,80  
         
Podrobné čerpání rozpočtu najdete na www.ricany.cz - radnice - město a samospráva - finance a majetek města - aktuální informace o čerpání rozpočtu města 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena