Okrašovací spolek, Říčany

28. 6. 2019

Lesní rybníček za Olivovnou 2019

V lese za Olivovnou je malý rybníček. Zadržuje vodu z prameniště potůčku Smrkovky (Roklanského potoka). O tom, kdy byl vybudován, nemáme přesné informace. Rybníček sloužil ke koupání dětí z Olivovny. Dokládají to fotografie koupajících se dětí a dívky, stojící pod přepadem vody z nádrže. Původně byla návodní strana hráze opevněna dřevěnou palisádou, svah nad rybníčkem byl tvořen nezpevněnou zeminou. Později byl svah opatřen kamennou dlažbou a dřevěná palisáda nahrazena betonovou opěrnou zdí. Podle datování z vývoje Olivovny je možné jen odhadnout dvě doby stavby a pozdějších úprav rybníčku. První možnost je stavba v období 1905-1912, úpravy po roce 1925, druhá možnost je stavba po r. 1925, úpravy v r. 1944.

Někdy po r. 1950, možná i dříve, přestal rybníček sloužit ke koupání. Postupně se zabahňoval a chátral. Současný význam spočívá v tom, že v rybníčku žijí a rozmnožují se čolci, žáby a bezobratlí.

Neslouží k chovu ryb, což je dobrým předpokladem pro nerušený vývoj obojživelníků a jejich potravy. Vlastně má toto dílo lidských rukou nyní charakter přirozené přírodní tůně.

Uprostřed hráze je vyzděný kamenný blok, který se časem částečně zabořil do podloží a po stranách vznikly spáry, kterými nekontrolovaně odtéká voda. Tím dochází k velkým výkyvům ve výši hladiny vody a vajíčka obojživelníků se dostávají na sucho a odumírají. V roce 2017 uvažoval Okrašlovací spolek v Říčanech o menší opravě, která by zamezila odtoku vody spárami. Při projednávání záměru opravy s vlastníkem lesa a rybníčku (Hlavním město Praha) zjistil Okrašlovací spolek výbornou zprávu, že odbor ochrany prostředí Magistrátu HMP již zařadil opravu rybníčku do projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a připravuje jeho celkovou rekonstrukci.

Na jaře 2019 bylo na akci získáno stavební povolení a byla zahájena příprava samotné realizace. Práce by měly být zahájeny již koncem léta. Nádrž bude nejprve odbahněna a budou odstraněny všechny nefunkční a poškozené objekty. Potom dostane rybníček zcela nové vypouštěcí zařízení, bezpečnostní přeliv a hráz bude obložena kamenem. Pro vstup do vody zde bude zřízeno malé schodiště. Vše by mělo být hotovo do konce roku 2019.

Po rekonstrukci bude rybníček opět sloužit nejen pro obojživelníky a další vodní živočichy ale i k zadržování vody v krajině, což je dnes velice potřebné. Takových míst již není v Říčanech mnoho. Jedná se o odpovědný přístup, který Praha uplatňuje na svém území i mimo něj. Je to dobrý příklad i pro celé Říčansko. 

Jiří Pánek, OSŘ, Jiří Karnecki, Martin Čížek, MHMP

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena