Okrašlovací spolek v Říčanech

4. 11. 2019

Křídlatka, Srnčí palouček, třešňovka, stromy, lavičky, úklid...

I v roce 2019 pokračoval Okrašlovací spolek v Říčanech ve své činnosti. A to zejména díky podpoře města Říčany, které v tomto roce poskytlo dotaci 9.570 Kč na provoz a 43.500 Kč na péči o zeleň.

Křídlatka: do evidence přibylo nově zjištěných 187 m². Z minulého roku zůstává 75 m², celkem jsou souvisle napadeny čtyři plochy o výměře 262 m². Z celkem evidovaných 47 ploch o výměře 8 490 m² je již vyčištěných 43 ploch o výměře 8.228 m².

Všech 43 již vyčištěných ploch spolek nadále monitoruje. Již se nejedná o plošný výskyt, evidujeme jen počet jednotlivých regenerujících rostlin. Letos jich bylo napočítáno 426 ks. Likvidace průběžně pokračuje na jaře a na podzim.

Na Srnčím paloučku, který byl značně poničen divočáky, probíhala opakovaná ruční likvidace náletových plevelů a obnova kvetoucích rostlin. Sečení a likvidace posečené hmoty probíhá dvakrát ročně. V malém parčíku Pod lůmkem v Thomayerově ulici probíhají udržovací práce čtyřikrát ročně. Letos k nim přibyla náročná likvidace nebezpečné visuté „pozorovatelny“ na mohutné lípě. Tato velmi poničená konstrukce ohrožovala zdraví dětí, které jí vyhledávaly.   

Na třešňovce do Březí provádí spolek sečení, stříhání přerostlých keřů, zpevnění cesty a výsadbu nových stromů. Lavička byla osazena v Jažlovicích ve spolupráci s Osadním výborem. Další lavičky jsou připraveny k osazení V Paloučkách a v Roklanské ulici, v návaznosti na likvidaci divokých skládek městem Říčany.

Velmi úspěšný byl také úklid odpadků na silnici ze Strašína na Vojkov, kterého se zúčastnila řada občanů. Další úklidovou akci plánujeme ještě na podzim.

 

Jiří Pánek

Okrašlovací spolek v Říčanech, z. s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena