Nové parkoviště pod hradem

28. 6. 2019

Město Říčany ukončilo smlouvu na pronájem pozemku poblíž náměstí, kde do nedávna byl sklad dopravních značek a zázemí firmy. Nově zde bude veřejné parkoviště o kapacitě více než 50 míst, tedy asi dvojnásobek parkoviště u pivovaru.

Parkoviště bude určeno pro střednědobé stání v centru města. Prozatím nebude stání zpoplatněno, nicméně do budoucna se počítá s jistou regulací. Z parkoviště povede pěší cesta na náměstí buď chodníkem U Hradu, anebo přes Lázeňskou louku a Lázeňskou ulicí (viz mapka).

Firma opustila areál k 1. červenci tohoto roku, tudíž v nejbližších dnech začne město se stavebními úpravami a budováním vjezdu. Parkoviště by mělo být uvedeno do provozu nejpozději od 1. září.

Mimo toto zcela nové parkoviště požádalo vedení města také o legalizaci podélných stání u kostela (před papírnictvím). Ukazuje se, že v části ulice parkování nevadí, tudíž projektant navrhl takové opatření a dopravní značení, které by mělo zastavení a krátkodobé stání umožnit.

 Naopak několik parkovacích míst na opačné straně náměstí (proti poště) bude využito pro veřejná posezení. Jedná se o první krok v postupné proměně, která má přinést žádané oživení náměstí. Na městských židličkách si bude moci kdokoliv sednout do stínu a sníst si svou svačinu, zakoupený oběd či vypít kávu z přilehlých provozoven. Město též počítá s instalací „mlžítka“, které zajistí osvěžení v parných dnech. Instalovány budou postupně také velké slunečníky.

V navazujících etapách navrhují architekti města další opatření, která by měla lidem zpříjemnit pobyt na náměstí a pomoci místním obchodníkům a provozovatelům služeb. Těšit se můžete mimo jiné na další zeleň a květiny, vodní prvek, multifunkční podium či bezpečnostní prvky pro zklidnění provozu. Do procesu oživení náměstí chce radnice zapojit i veřejnost. 

 

David Michalička,

místostarosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena