Nemáme krátkou paměť

27. 6. 2014

V komentáři k práci zastupitelstva v květnovém Kurýru 2014 pan starosta Kořen píše, věren své představě o krátké paměti občanů, že před jeho příchodem na radnici „veřejnost nebyla v komunikaci městu partnerem“. Dovolím si tomuto tvrzení oponovat.

Od roku 2002 vedení radnice intenzívně pracovalo na tom, aby do dění ve městě zapojilo co nejvíce lidí, aby se radnice obyvatelům města otevřela, zpřístupnila se veškerá jednání. Z jednání zastupitelstva se pořizovaly záznamy, vznikly internetové stránky města s diskusním fórem, otevřeným každému názoru. Z oficiálního věstníku města se stal čtený časopis, do něhož mohli přispívat všichni, kdo se chtěli k dění ve městě kladně či záporně vyjádřit. V příslušné rubrice bylo možné palčivé otázky nastolit a na kritiku reagovat.

Ustavily se poradní výbory a komise, a to nejen ty, jejichž zřízení ukládá zákon. Do komisí se mohli zapojit všichni, kdo měli trvalé bydliště na území našeho města.

Rozběhly se sociální aktivity seniorů, zdravotně postižených a rodičů s dětmi, též pod vedením města. Město aktivně vyhledávalo, které problémy lidé pociťují jako nejpalčivější, aby je spolu s nimi mohlo řešit.

Pro srovnání: Dnes se z jednání zastupitelstva záznamy nepořizují, ačkoliv to zákony umožňují. Diskusní fórum se výrazně „zklidnilo“, členové, kteří by chtěli pracovat v komisích, jsou pečlivě vybíráni podle nejasných kritérií. Je toto otevřená radnice?

Martina Blahníková,

zastupitelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena