Na Masarykově náměstí město po rekonstrukci otevře nový prostor pro charitativní obchůdek KOLOBĚH

30. 8. 2019

Dobrovolný charitativní obchůdek KOLOBĚH by již brzy měl začít fungovat v nově zrekonstruovaných prostorech domu č. p. 13 na Masarykově náměstí. Nová příspěvková organizace města zastřeší nejen chod obchodu, ale také rozmanité programy a aktivity pro nejrůznější skupiny obyvatel města, dokonce i provoz koncertního sálu a výstavní síně ve Staré radnici. Ředitelku Evu Hazdrovou Kopeckou jsem požádala o rozhovor.

Prozraďte v úvodu něco z vašeho dosavadního profesního života, co ze získaných zkušeností uplatníte v nové funkci?

Asi by se nabízelo říci, že po dvaceti letech strávených v Českém rozhlasu na pozicích od hlasatelky přes hudební redaktorku a moderátorku stanice Vltava, až k ředitelce Programu a člence vysokého managementu, uplatním především neocenitelnou zkušenost s řízením lidí, přípravou a dramaturgií kulturních setkávání, včetně jejich moderace, a také diář plný mimořádně zajímavých jmen z oblasti hudby, divadla nebo vědy. Ano, na to vše určitě dojde. V Koloběhu bych ale ráda uplatnila hlavně to, co souvisí spíš s vlastnostmi než se zkušenostmi: touhu být prospěšná, pomáhat potřebným, spojovat rozdělené, podporovat nekonzumní, myslet na budoucí. To všechno se nám, věřím, do Koloběhu vejde. A propos, ten název se už, jak jsme zjistili, v Říčanech běžně používá, proto jsme přistoupili ke změně: nebude to původně plánovaný SEN, charitativní obchod a klub Říčany, p. o., ale KOLOBĚH Říčany, p. o. Je to kratší, praktičtější a dokonale výstižné.     

Do výběrového řízení města jste šla již s jasnou vizí, jak by měla nově vzniklá příspěvková organizace fungovat. Představte, prosím, své vize i čtenářům.

Přesně řečeno v okamžiku, kdy jsem šla do výběrového řízení, měla jsem na základě inzerátu představu o budoucím fungování jen velmi mlhavou. Chtěla jsem být nějakým způsobem prospěšná městu, které tolik obdivuji už pět let, co v něm s rodinou žiji, a lidem, které v něm potkávám. Říčany jsou tak dynamické! Dostala jsem chuť se zapojit. Věděla jsem o tom, že součástí této p. o. má být charitativní obchůdek, pro který jsem v participativním rozpočtování také hlasovala, a že má být platformou pro mezigenerační setkávání se zvláštní péčí o seniory. Když jsem do projektu vstoupila, byl už částečně připraven, ale konkrétní podobu a formu tvarujeme jaksi „cestou“. Především s paní místostarostkou Špačkovou a dalšími kolegy z radnice, s mou kolegyní/zástupkyní Martinou Vavřincovou, ale také s těmi, kteří stáli u projektu na charitativní obchůdek – panem Zdeňkem Vávrou a paní Ivanou Drbohlavovou. Potkávám řadu dalších lidí a každý má svůj názor na to, jak by měl Koloběh fungovat. Také zjišťuji, že už existují a kolují zcela mylné představy: od „školky“ pro seniory k vetešnictví. Takže stručně řečeno: Koloběh bude skutečně zajišťovat oběh - věcí, lidských zkušeností, schopností a příběhů. V charitativním obchůdku budeme přijímat věci, které nám lidé přinesou a darují, protože ještě mohou dobře posloužit někomu jinému. Každý, kdo pak u nás nakoupí, podpoří dobrou věc – potřebné spoluobčany, činnost naší organizace. Těším se na spolupráci s dobrovolníky, ať to budou studenti, maminky na mateřské nebo senioři. Budou se tu setkávat, hovořit, sdílet. Přála bych si, aby se kolem Koloběhu vytvořila komunita lidí, kterým není lhostejné, jak zacházíme s věcmi kolem sebe, nechtějí plýtvat, bezmyšlenkově vyhazovat. Už jsme např. navázali spolupráci s několika děvčaty, která se zabývají „pomalou módou“ – nadčasovým oblečením - protipólem levného dovozu z Číny, nebo s těmi, jež vyrábějí z materiálů, které běžně vyhazujeme - náušnice z plastové lahve umí být velmi elegantní! Chceme, aby se u nás konaly rozmanité aktivity související s předáváním tradice: ať už se tu budeme učit plést, šít nebo třeba paličkovat. Chceme, aby se u nás setkávaly různé zájmové skupiny: nabídneme jim pár stolků a židlí a budeme se těšit, že se s námi za to podělí o výsledky své činnosti. Chceme, aby tu našli útočiště lidé, kteří se v Říčanech cítí osamělí, poskytneme prostory i členům Klubu seniorů paní Moudré, také informační servis pro seniory, chceme navázat spolupráci se studenty říčanských škol… A protože budeme zároveň koordinátorem aktivit v sálech Staré radnice, chceme sem zvát zajímavé umělce a osobnosti, které se s námi podělí o své zkušenosti a pohled na svět. My – posluchači – se jich budeme moci ptát, oni budou reagovat… i toto je koloběh. A i toto (a mnohé další!) bude náš KOLOBĚH.   

Jak budete vybírat, koho sbírkou podpoříte, budou nějaká daná kritéria?

Jsme příspěvková organizace, tato právní forma nám neumožňuje darovat přímo finance. A snad to je to tak i lepší a transparentnější: z výtěžku z prodeje můžeme pořídit leccos, co může někomu pomoci v konkrétní potřebě. Sami o ní ale rozhodovat nebudeme: obrátila jsem se na říčanský Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, navázala kontakt s jeho vedoucí, paní Spolkovou, a dohodly jsme, že nám bude vytipovávat konkrétní adresáty pomoci. Zároveň do rozhodovacího procesu zapojíme Sociální komisi města. A protože chceme, aby byli lidé o všem informováni, bude vždy účel pomoci (v jasně definovaném časovém úseku) oznámen jednak přímo v obchodě, jednak na našich webových stránkách a na facebooku. Obé právě připravujeme, tak prosím o trpělivost, ale adresu snad už prozradit mohu: www.kolobeh-ricany.cz.  

Věříte, že se do chodu Koloběhu zapojí dostatek dobrovolníků? Bude práce zde zcela zdarma nebo bude poskytovat nějaké benefity?

Věřím pevně! A první signály mě naplňují optimismem: pro prodej v obchůdku už máme několik dobrovolnic (ano, zatím jen dámy) z řad říčanských seniorek i nějakou tu maminku na mateřské. Doufám ale, že např. s tříděním zboží nám pomohou i studenti, kteří se o problematiku udržitelnosti a neplýtvání s věcmi zajímají velmi živě. Přivítáme ale každého s otevřenou náručí. Půjde o dobrovolnou činnost, ale chceme našim dobrovolníkům také nějakou formou poděkovat, a tak obcházíme místní podnikatele, jestli by se nechtěli připojit. Nežádáme finance (i když se finančním darům bránit nebudeme), spíš nějakou pozornost. A setkáváme se většinou se vstřícnou reakcí. Takže za určitý počet odpracovaných hodin bude poukázka tu na kávu, tu na večeři v restauraci, tu na plavání na Fialce, tu na koncert, tu na drobný dárek v některém z říčanských obchůdků. A těm, kdo nás takto podpoří, poděkujeme veřejně zase my.   

Od začátku osobně vnímám projekt jako prostor pro mezigenerační setkávání - maminky na mateřské, senioři i studenti. Bude nově opravený prostor počítat třeba s dětským koutkem?

Ano, je to tak. Právě ono mezigenerační jsem mnohokrát skloňovala při vlastním výběrovém řízení. Myslím, že přirozeně se k nám dostanou starší spoluobčané, kteří tu mohou najít příjemnou a užitečnou seberealizaci, stejně jako mladí, kteří mají blízko ke sdílení. Dnes je sdílení velmi moderní, ať jde o oblečení, koloběžky, auta nebo byty. Proč zbytečně stále kupovat nové? Pokud je něco stále funkční a kvalitní, mohu to poslat dál: potěším druhého, věc najde uplatnění, nezatížím životní prostředí. A těším se na to, že zapojíme i děti: jak dlouho si dnes dítě hraje s jednou hračkou? Týden? Měsíc? Budeme rádi, když tu hračku, která už zapadá prachem, přinese k nám, aby udělala radost dalšímu kamarádovi. A sám si za to vybere nějakou „novou“ pro sebe. A tím pádem odpovídám: ano, maličký dětský koutek plánujeme. Soudíc dle dvou minulých „koloběhových akcí“, o hračky v něm určitě nebude nouze.    

Mohou vás již nyní kontaktovat zájemci, kteří chtějí přinést věci do Koloběhu, zapojit se do činnosti, či autoři kteří chtějí vystavovat v nové výstavní síni?

No samozřejmě! Vzhledem ke stavebním pracím zatím neodhadnu, kdy přesně obchůdek otevřeme, ale seznam dobrovolníků ochotných pomoci už chceme stavět teď. I těch, kteří mají jakýkoli nápad na zajímavou činnost, aktivitu zapadající do myšlenky Koloběhu. Adresa je info@kolobeh-ricany.cz. Na webových stránkách budeme také informovat o tom, od kdy a jaké věci přijímáme do prodeje. Koncertní sál bude zatím využívat především ZUŠ, město a jeho příspěvkové organizace, výstavní síň chce primárně představovat místní umělce. Hlavně ale zvu všechny z Říčan a okolí, aby po otevření přišli, podívali se a v ideálním případě se k nám naučili chodit pravidelně nakupovat. Město Říčany pro tuto bohulibou činnost nabídlo úžasný prostor přímo na Masarykově náměstí, č. p. 13. Mohlo ho využít komerčně, ale rozhodlo se pro charitu a pro pomoc. Doufám, že to budou kvitovat všichni. Vždyť společnost, která nemyslí na své potřebné a slabé, která nemyslí na budoucí, která myslí konzumně, je společnost nemocná. Ta říčanská je určitě zdravá! Těšíme se na setkání s ní mj. 8. září na Městských slavnostech.   

Velice děkuji za příjemný rozhovor a přeji hodně úspěchů

Kateřina Lauerová,

tisková mluvčí města a koordinátorka PB

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena