MŠ Bambinárium Říčany

4. 11. 2019

Zdravíme opět po velkých prázdninách všechny děti a jejich rodiče, naše příznivce i náhodné kolemjdoucí, a zveme srdečně k nahlédnutí do aktivit říčanského Bambinária v novém školním roce 2019/2020.

V září jsme  přivítali v naší školce poměrně velké množství nových dětí. Proto byly prostory v budově vhodně přizpůsobeny novým podmínkám a vznikly tak čtyři třídy.

S nejstaršími dětmi - předškoláky ve skupině Ptáčků i letos pokračujeme v projektu Výletů podle abecedy. Opět vyrážíme každý týden za dobrodružstvím objevů do blízkého i vzdálenějšího okolí. I v tomto roce tedy plánujeme návštěvy zajímavých míst, galerií, výstav, divadel apod.

Mladší školáčci budou mít možnost navštívit sezónní lekce plavání, bruslení a lyžování, otevřený je celoročně i hudební kroužek.  

A nakonec všechny děti, které navštěvují školku, mají možnost pocvičit se letos  v anglické konverzaci s naší novou rodilou mluvčí Shazz. Shazz tráví s dětmi čtyři hodiny každý den. V tomto čase mají předškoláci každé ráno hodinu intenzivní lekce angličtiny. 

V měsíci říjnu jsme se již dali plně do práce, nastoupili jsme cestu, kde má své důležité místo ekologie. Redukujeme používání plastů, třídíme odpad a chráníme přírodu. V měsíci říjnu či listopadu obvykle pořádáme v Bambináriu veselé podzimní tvoření z plodů stromů a keřů. Letos jsme se rozhodli, že, místo vrtání dírek do kaštánků a lepení pistolkami, oslavíme ohleduplnost k přírodě. Proto jsme koncem října uspořádali setkání učitelek, rodičů a dětí formou zábavné přehlídky správného chování nazvaném ETIKETA. 

V tomto nápadu určitě hrála roli nostalgie. Letos je tomu 101 let, kdy vznikla naše první republika. Jak známo, tato doba se vyznačovala elegancí nejen v oblékání, ale také ve vybraném chování. Je škoda, že dnešní tempo a vymoženosti moderní doby nám ze života poněkud vytlačují klid, slušnost a krásu mezilidských vztahů. A tak doufáme a přejeme si, aby čas, kdy J. S. Guth Jarkovský (první ceremoniář prezidenta Masaryka) napsal svoji Brožuru české etikety, opět ožil. 

Přejeme vám všem krásný listopad! 

     

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena