MAS Říčansko

5. 11. 2019

Střípky z MASky

l Zajímejte se o článek 20 z Programu rozvoje venkova, který MAS nově zahrnuje do své strategie. Na Říčansku se to jmenuje  Fiche 7- Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku. Podpora bude zaměřena na zázemí pro mateřské a základní školy, veřejné prostranství v obcích, kulturní a spolkovou činnost. Projekty škol a školek musí být zahrnuty ve strategickém dokumentu místních akčních plánů (MAP). Povinnou přílohou pro každý předkládaný projekt bude prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce a schválení příslušným zastupitelstvem. Spoluúčast je 20 %. Podrobnosti budou včas zveřejněny na stránkách MAS a v místních periodikách. Příjem projektů bude začátkem příštího roku. Ve hře je 6 mil. Kč, předpokládáme max. výši na projekt 400 tis. Kč.

l Z Programu rozvoje venkova zároveň začátkem roku vyhlásíme také příjem projektů v rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků, kde uvolníme do regionu 1,6 mil. Kč na projekty pro místní zemědělce. Zavolejte, napište, ozvěte se včas.   l Z alokace IROP vyhlašujeme ještě letos poslední dvě výzvy, zaměřené na územní plánování obcí a podporu v oblasti sociálního podnikání. Nezbylo zde již moc peněz, ale věříme, že dotační peníze najdou v regionu žadatele. Příjem projektů na sociální podnikání bude zahájen od 1. 11. 2019 do do 31. 12. 2019. Výzva na územní rozvoj je v procesu schvalování. Ministerstvo pro místní rozvoj se chystá upravit pravidla pro vyhlašování a termíny registrace projektů obou výzev budou prodlouženy, žadatelé budou mít na podání dost času, ale zatím není změna výzvy oficiální. V souvislosti s projekty na územní plánování, územní studie a regulační plány byly obeslány obce v území jednoduchým dotazníkem, pro představu, kolik projektů se do výzvy přihlásí. Je možné, že se uvolní 8 mil. kč z jiné výzvy a tyto finance použijeme právě na podporu projektů pro územní rozvoj.

SEMINÁŘ PRO OBCE NA PODÁNÍ PROJEKTŮ NA ÚZEMNÍ PLÁNY, ZMĚNY ÚZEMNÍCH PLÁNŮ, ÚZEMNÍ STUDIE A REGULAČNÍ PLÁNY SE KONÁ V PONDĚLÍ 4. 11. 2019 OD 10 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MAS. SEMINÁŘ ORGANIZUJE MAS ŘÍČANSKO ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCŮ CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

l Podzimní kolo o značku Zápraží originální produkt® je za námi. Certifikační komise prodloužila držení značky šesti řemeslníkům a výrobcům z regionu Říčanska a Dolnobřežanska. Na podrobnosti o těchto výjimečných řemeslnících se můžete podívat přímo na stránkách Asociace regionálních značek, z. s. http://www.regionalni-znacky.cz/mapa-regionu

l Slavnostní předání certifikátů značky Zápraží originální produkt® proběhne na Festivalu vína v neděli 3. listopadu 2019 v Říčanech na Masarykově náměstí. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

l Už jste se podívali na náš vytvořený Katalog sociálních služeb? WWW.SOCIALNI.RICANSKO.EU. Podporujeme komunitní způsob řešení založený na spolupráci odborníků i široké veřejnosti.

l Ve středu 16. října proběhlo již šestnácté setkání starostů území MAS Říčansko pod pracovním názvem „Snídaně starostů“ v kapli Olivovy dětské léčebny. Kancelář MAS seznámila zástupce obcí s novými možnostmi, které se rýsují pro další programové období 2021-2027. Na programu bylo seznámení s příklady dobré praxe sociální práce na obcích formou prezentace Marty Vackové (RUAH). Děkujeme všem zástupcům obcí za účast a příjemnou atmosféru..

                                              Pavlína Šantorová Filková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena