Kraj opravil silnici v ulici Lipanská

30. 8. 2019

Společnost Eurovia CS dokončila pro zadavatele stavby Středočeský kraj rekonstrukci stávající silnice III. třídy v úseku z Lipan do centra Říčan. Jde o úsek v délce 1,6 km ve správě Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje. Parametry silnice zůstaly stejné, oprava proběhla pouze v rozsahu stávající stavby bez rozšiřování vozovky, úpravy stávajícího podélného profilu a jiných zásadních úprav. Stavební práce začaly v březnu tohoto roku první etapou (v extravilánu), kde navázaly na již opravený úsek na hranici s hlavním městem a pokračovaly na křížení s dálničním přivaděčem II/ 101 Říčanská. V extravilánu byla v rámci oprav odstraněna stávající konstrukční vrstva komunikace v celkové tloušťce 25 cm. Došlo k sanaci okrajů vozovky a krajnic o šířce zpravidla 1 m v celkové hloubce 0,8 m.

 V květnu tohoto roku začala druhá etapa (v intravilánu), od Říčanské směrem do centra k ulici Rooseveltova. „Oprava spočívala v odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace v celkové tloušťce 14 cm,“ upřesňuje hlavní stavbyvedoucí ze společnosti Eurovia CS Jiří Hájek. Lipanská ulice dostala nový asfaltový povrch včetně nových obrub. „Z důvodu odvodnění jsou navrženy betonové obruby 0,15×0,25×1,0 m s plným nášlapem 10 cm, v místech sjezdů k nemovitostem a v nárožích budoucích chodníků je navržen snížený nášlap 2 cm, který bude zajištěn pomocí nájezdového obrubníku,“ upřesňuje detaily realizovaného projektu hlavní stavbyvedoucí.

 

Město naváže opravou
chodníku v Lipanské

Eurovia CS dokončila práce na konci července. Na tuto stavbu realizovanou z krajského rozpočtu naváže investice města do opravy stávajícího chodníků. Chodník dlouhý zhruba padesát metrů naváže na chodník v křižovatce s Rooseveltovou ulicí. Betonová dlažba bude položena na levé straně ulice Lipanská směrem nahoru k ulici V Hliníku. S opravou chodníku by měla firma
S com ENERGO s.r.o., být hotová do konce září 2019. Součástí smlouvy s touto firmou je i oprava chodníku v ulici Domažlická. V Domažlické se jedná o úsek stávajícího chodníku od ulice Smiřických po ulici Chodská. Stávající betonové obrubníky budou vybourány, lokálně dojde k vyrovnání obrubníků na šířku cca 2 metry. Oprava nepředpokládá žádné přeložky
a úpravy stávajících inženýrských sítí.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena