KOMPOSTÉRY PRO OBČANY

31. 5. 2019

Město Říčany obdrželo dotaci z Operačního programu Životní prostředí na pořízení 648 kompostérů pro kompostování biologických odpadů rostlinného původu (a to v rámci projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008561 s názvem „Kompostéry pro občany, Říčany“).

V současné době probíhá veřejná zakázka na nákup 648 kusů kompostérů, každý o objemu 900 l. Kompostéry budou bezúplatně poskytnuty obyvatelům města, a to formou bezplatné výpůjčky. Po uplynutí udržitelnosti dotačního projektu přejdou kompostéry do jejich osobního vlastnictví.

V dalších číslech Kurýru přineseme podrobnější informace o způsobu, termínech a podmínkách distribuce kompostérů. Projekt nemá vliv na současný způsob svozu bioodpadu.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena