Klimatické změny? Výsadba stromů za každého z nás nikomu neublíží a rozhodně pomůže

30. 9. 2019

 

Vědci celého světa se shodují, že planeta Země je ve velkém klimatickém ohrožení. Teploty celosvětově rostou rychleji, než se předpokládalo. Letošní červenec byl nejteplejší v historii měření – tedy od roku 1880. Přírodovědci zároveň zaznamenali velmi výrazné změny biosféry. Pokles kdysi početných živočichů napříč druhy – zvlášť zřetelné je to u ptactva či hmyzu. Klesá také druhová rozmanitost. Globální debata o příčinách, řešení a přizpůsobení se změně klimatu se dotýká i Říčan. Jako člověk, který má blízko k vědě a přírodě, mám z prognóz tisíců vědeckých týmů velké obavy. Osobně si ale myslím, že si lidstvo samo podřezává větev.

Nicméně vím, že v Čechách i v Říčanech je početná skupina lidí, kteří vědecké poznatky o změnách klimatu odmítají. Mají samozřejmě právo na svobodný názor a kritický odstup. Mají právo připomínkovat různé nápady na omezení uhelného průmyslu nebo na přechod k šetrnější dopravě. Mají právo tvrdit, že se nic neděje. Dinosauři také vyhynuli bez vlivu člověka a dobu ledovou jsme tu měli hned několikrát.

Nicméně i s nejtvrdšími „klimaskeptiky“ se myslím shodneme na tom, že vysazování stromů v zemědělské krajině či ve městech je z mnoha důvodů prospěšné. Z pohledu ochrany klimatu jde o opatření, které nezabrzdí hlavní příčinu rostoucího množství skleníkových plynů. Tou je globální využívání fosilních zdrojů populací, která čítá 7,6 miliardy lidí. Každý zasazený strom ale pomůže. Vytvoří stín, během života zpracuje ohromné množství oxidu uhličitého, vyrobí kyslík, poskytne prostor dalšímu životu, pomůže se zadržením vody. Navíc stromy dávají i krásu. Chtěl bych požádat i „klima-
skeptiky“, aby si nějaký ten strom vysadili.

Samozřejmě lze s apatií pozorovat a radovat se, jak sázejí jiní. Dá se i poklepat na rameno a říct: „Dobře ty“. Nicméně pocit po vysazení a udržení byť jednoho jediného vašeho stromu je mnohem silnější a pomyslně vás spojí s něčím, co lidský život přesahuje. Jsme ve chvíli, kdy hledáme místo pro 16 000 stromů v Říčanech – v jejich ulicích, zahradách, kolem rybníků, cest i uprostřed polí. Zkusme to během pěti let dát. 

                          Vladimír Kořen,  starosta (Klidné město) 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena