Ještě jednou k novému územnímu plánu

29. 8. 2014

V posledním čísle Kurýra byl uveřejněn článek o novém územním plánu Říčan a v této souvislosti jsem byl požádán o krátký komentář, proč jsem pro nový územní plán nehlasoval. Důvodem byly moje pochybnosti, kdy na zastupitelstvu, kde byl ÚP schvalován, jsme se zároveň dozvěděli, že se bude připravovat jeho revize. Navíc bylo veřejně přiznáno, že se jedná o práci nedotaženou do konce. Vladimír Kořen nepochopitelně ve stejném článku tvrdí, že v mém případě došlo k jasnému střetu zájmů, protože jsem před hlasováním neoznámil, že pracuji jako realitní makléř s tím, že mám „… ve svém portfoliu právě Říčany“. Není mi zřejmý důvod údajného střetu zájmů, protože žádné pozemky k prodeji nevlastním, nelobboval jsem za žádného developera a naopak jsem hlasoval proti schválení územního plánu v předkládané podobě. Skutečnost je taková, že při desítkách zakázek mám ve svém pracovním portfoliu dva pozemky v Říčanech, které jsou již řadu let vedeny jako pozemky stavební. Navíc V. Kořen mou profesi realitního makléře neopomene zdůraznit při každé příležitosti, takže je to věc všeobecně známá. Zkrátka považuji vyjádření V. Kořena jako jeho obvyklý účelový manévr před blížícím se volebním podzimem. Má to asi stejnou váhu, jako kdybychom mu vyčítali, že se v televizi vydává za velmi chytrého a erudovaného znalce přírody a přitom jaksi zapomene přiznat, že na to má celý kolektiv pracovníků a čtecí zařízení.

Ladislav Musil

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena