Den otevřených dveří náhradní rodinné péče

28. 6. 2019

V rámci sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Říčanech jsme se i letos zapojili do celorepublikové kampaně na podporu náhradní rodinné péče nazvané „Týden pěstounství“. Minulý rok akce proběhla poprvé a pro nás byla nečekaně velmi úspěšná. A protože jsme měli nastavenou laťku poměrně vysoko, chtěli jsme celou akci opět něčím ozvláštnit.

Den otevřených dveří byl naplánován na úřední den, středu 12. 6. 2019. Vyzdobili jsme balónky celou naši budovu. Vyvěsili jsme plakáty a barevně se sladili v barvách města Říčany. Den byl rozdělen do dvou bloků, dopoledne bylo věnováno pěstounům na přechodnou dobu a odpoledne pěstounům dlouhodobým. Pro pěstouny jsme připravili promítání několika krátkých dokumentárních filmů z oblasti náhradní rodinné péče a poté následovala nedlouhá diskuze. K dispozici byly také informační letáky a brožury na téma styku dětí s biologickými rodiči, nebo vztahové vazby.

Celou akci jsme pojali jednak jako velké poděkování všem našim pěstounům a jednak jako přiblížení institutu pěstounské péče širší veřejnosti a v konečném důsledku i jako kampaň pro oslovení a získání nových pěstounů.  Tento den byl věnován jak pěstounům na přechodnou dobu, tak těm, kteří mají děti svěřeny dlouhodobě. A protože si velice vážíme práce, kterou pěstouni odvádí a co všechno pro děti dělají, součástí setkání bylo drobné pohoštění, malá pozornost a děkovný dopis od náměstkyně ministryně pro řízení sekce sociální politiky paní Jany Hanzlíkové.

Den otevřených dveří přinesl nejen společná setkání pěstounů, ale především zaujal i potenciální nové žadatele o pěstounskou péči, případně osvojení. Přišla nás podpořit také paní místostarostka Hana Špačková, která se celkově o problematiku náhradní rodinné péče velice zajímala a vyjádřila velký obdiv všem náhradním rodičům.

Chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří se akce osobně zúčastnili. Vážíme si vaší práce, protože bez vás to nejde.

Jitka Nečadová, Helena Bramborová

OSVZ - OSPOD

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena