Cyklostezka z Kolovrat do Mnichovic se staví

28. 6. 2019

Přes 14 kilometrů cyklostezky, která propojí městskou část Praha Kolovraty – Říčany – Světice - Strančice – Všestary - Mnichovice, se začalo stavět. Stavbu za 156 milionů korun realizuje akciová společnost OHL ŽS. Stavbu koordinuje říčanská radnice ve spolupráci s dalšími pěti zapojenými obcemi. Cyklostezka je z hlediska dotačního rozdělena na čtyři na sebe navazující části. Město Říčany by ze svého rozpočtu mělo za říčanské části cyklostezky o délce necelých sedm kilometrů zaplatit zhruba 68 milionů korun. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj by měly pokrýt 90 % způsobilých nákladů.

Cyklostezka se projektuje od roku 2015 a na začátku roku 2019 skupina obcí obdržela takzvané rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro všechny čtyři úseky cyklostezky. Veřejnou zakázku na stavbu celé cyklostezky vyhrála akciová společnost OHL ŽS s nabídkovou cenou 156 129 037,35 Kč vč. DPH. Na jaře tohoto roku začala firma přípravné práce. Ty zahrnovaly vytyčení trasy, povolené kácení stromů a odstranění křovin definovaných projektem. Rozsah kácení byl ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Říčany minimalizován na stromy a keře méně hodnotné a ve špatném stavu. Jednalo se převážně o nálety s obvodem kmene do třiceti centimetrů. „Vzrostlých stromů s obvodem 0,5-0,9 metru bylo mimo les na celé bezmála patnáctikilometrové trase pokáceno pětadvacet. Nad 0,9 metru to nebyl žádný strom. Nejvíc jich bylo v kategorii s obvodem do třiceti centimetrů, to jsou většinou náletové stromky nebo vícekmenné pařezinky“ upřesňuje za zhotovitele stavbyvedoucí David Čermák. „Stromy mají pro život nesmírný význam, při každém kácení mi je smutno. Procházel jsem říčanskou trasu několikrát a bojoval za každý strom,“ říká starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a dodává: „Někde jsme se, bohužel, stromům vyhnout nedokázali. Už teď ale v okolí cyklostezky proběhly velké výsadby a další nás čekají. Podél trasy vzniknou aleje, sady i divočejší místa, kde příroda bude mít prostor pro sebe. Právě podávám návrh na vyhlášení některých opravdu cenných stromů u cyklostezky za památné, jako třeba nádherných dubů nedaleko silnice 101.“

Projekt řeší i úpravu zelených ploch v místech stavby, ochranu a odbornou údržbu stávajících stromů podél trasy, a především náhradní výsadbu stromů za ty, které budou vykáceny. Projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, k stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele zpracoval KAP Atelier s.r.o.

Cyklostezka s názvem do Prahy na kole vzájemně propojí Prahu Kolovraty – Říčany – Světice – Strančice - Všestary – Mnichovice a výrazně napomůže rozvoji cyklistické dopravy. Pomůže bezpečnosti cyklistů, kteří jsou zatím odkázáni na frekventované úseky silnic. Stezka reflektuje možné napojení na železniční zastávky a naváže na již hotové či plánované trasy v hlavním městě.  Společná stezka pro pěší a cyklisty je široká tři metry. Na většině trasy je asfaltový povrch, a to zejména kvůli snadnější údržbě a dlouhé životnosti. Spektrum uživatelů se volbou povrchu rozšíří o in-line bruslaře, kteří mají v okolí i velmi omezené možnosti. Na asfaltovém povrchu se shodly  zainteresované obce již před zadáním projektové dokumentace v roce 2015. Starostka města Mnichovice Petra Pecková to komentuje „Jaký budeme mít povrch, se na samotném začátku projektování řešilo velmi pečlivě a odpovědně.  Když se podíváte do Rakouska nebo třeba i na Šumavu do chráněných oblastí, není s cyklostezkami z asfaltu žádný problém. Samozřejmě k nim musí být zvolen vhodný mobiliář a kolem nich pěkná náhradní výsadba zeleně. A to naše cyklostezka mít bude. Naopak zkušenosti třeba z Meziměstí u Broumovska, kde se česko-polská cyklostezka na českém území rozpadla, jasně ukazují, že mlat ani minerální beton nevydrží dobu udržitelnosti, kterou jsme povinni splnit.  Takový povrch je v podstatě hned narušen přívalovými dešti a vyžaduje pak další velké náklady na opravy.“

O povrchu se rozhodovalo i  v průběhu územního a stavebního řízení. Asfaltový povrch nebude pouze  mezi silnicí 101 a Mlýnským rybníkem, kde  je schválený mlatový povrch. Nicméně teď se uvažuje o variantě se stezkou, která by byla na pilotech několik desítek centimetrů nad terénem. 

Na území Říčan bude trasa dlouhá 5,7 km. Celková délka nové trasy z Kolovrat do Mnichovic, včetně několika krátkých napojení na okolní komunikace bude 14,4 km. Na trase bude celkem devět nových klenutých lávek (osm s dřevěným povrchem a zábradlím, jedna železobetonová) přes Říčanský a Sruhařovský potok a přes Mnichovku. Opraví se i tři stávající mosty. Uživatelům bude na celé trase k dispozici 21 přístřešků se 246 zastřešenými uzamykatelnými stojany na kola, plus již postavený velký přístřešek v ovocném sadu Srnčí, 20 informačních tabulí nebo 15 stylových „ladovských“ rozcestníků.

„Věřím, že příští cyklistickou sezónu lidé z Říčanska otevřou právě na této páteřní cyklostezce. Objeví nová místa a v bezpečí od aut i jejich zplodin zjistí, že do Prahy se dá cestovat mnohem příjemnější cestou, než je dálnice D1,“ zakončuje starosta Vladimír Kořen .

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena