Poděkování – kaplička v Kuří

30. 9. 2013 

V minulém čísle Kurýru na str. 6 bylo jako zpráva z jednání Rady dne 7. 8. 2013 uvedeno přijetí daru nového zvonu pro kapličku v Kuří. Její rekonstrukce včetně pořízení nového zvonu proběhla za široké spoluúčasti veřejnosti, a k jejímu slavnostnímu vysvěcení a požehnání novému zvonu se mší svatou říčanským farářem Konstantinem Petrem Nikolajkem došlo 22. 6. 2013. Garantem stavební části včetně vnitřního zařízení a estetického vedení byl Akad. mal. Pavel Vavrys a garantem pořízení nového zvonu a kontaktní osobou v této věci ve vztahu k MÚ Říčany p. František Barchánek. Na celou akci přispěli občané, rodáci i přátelé Kuří, zvláště pak na nový zvon.

Všem, kteří se na rekonstrukci kapličky v Kuří a pořízení nového zvonu pro Kuří zúčastnili, ať už finančním příspěvkem či popřípadě vlastní prací, patří vřelé poděkování.

 

 

 

 

                                                                                     Antonín Kousal

                                                                                     předseda OV Kuří

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena