Informace z radnice

Volby skončily, můžeme pokračovat v práci

2. 11. 2018

Komunální volby jsou pro aktivní voliče zajímavé a v mnoha městech byli potvrzeni na radnicích ti, kteří dosud spravovali město a dělali to dobře. Z pohledu tajemníka jako úředníka, který má koordinovat přípravu a průběh voleb, bych rád na tomto místě poděkoval všem, kteří se do této...

pokračování


Potřetí v řadě by se měl stát starostou Říčan Vladimír Kořen.

2. 11. 2018

Klidné město získalo opět důvěru většiny voličů. Senátorem za obvod Benešov byl zvolen Zdeněk Hraba

pokračování


Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice se staví

2. 11. 2018

Staveniště zhotovitel převzal v polovině měsíce srpna tohoto roku. Začátkem října byla dokončena část vodovodního přivaděče od stávajícího vodojemu v ulici Olivova přes ulici Bezručovou až ke křižovatce ulic Černokostelecká x Sovova. Pro letošní rok stavební práce v této lokalitě končí a...

pokračování


Otevření mostu 5. května se blíží

2. 11. 2018

Rekonstrukce mostu 5. května probíhá dle plánovaného harmonogramu stavby. Dle toho by měla rekonstrukce skončit 20. listopadu 2018. Nyní je dokončena spřažená betonová deska mostovky a montují se prefabrikované části betonové římsy. Po betonáži římsy bude osazeno zábradlí a zprovozněn definitivní...

pokračování


Park Václava Havla bude připomínat hodnoty výjimečného člověka

2. 11. 2018

V Říčanech se dokončuje park, který ponese jméno Václava Havla. U příležitosti 100. let od založení Československa jej zkrášlí i národní stromy partnerských měst Říčan. S výsadbou stromů svobody tak pomůžou zástupci měst z několika zemí Evropy. Například z Velké...

pokračování


Aktivity partnerských měst v tomto i příštím roce

2. 11. 2018

Koncem září se konala tradiční konference našich partnerských měst, tentokráte v Grabow v Německu. Grabow je vzdálené přibližně 100 km od Baltského moře a Hamburku. Je to staré krásné město s městským centrem v ochraně památkové péče a protkané řekou Elde, která městu dodává příjemnou atmosféru....

pokračování


První říjnový den slavili svátek senioři

2. 11. 2018

V říjnu se uskutečnila v našem městě řada akcí pro seniory. Malým dárkem od města, nejen seniorům, byla instalace nových venkovních cvičebních prvků. Instalovány byly nedaleko Domova s pečovatelskou službou a gymnázia na Komenského náměstí a také u Jurečku proti dětskému hřišti u 50....

pokračování


Vzdělávání prostřednictvím virtuálních kurzů zahájeno

2. 11. 2018

V pondělí 22. října starosta Vladimír Kořen (Klidné město) oficiálně zahájil vzdělávání prostřednictvím virtuálních kurzů pod názvem Zdravé stárnutí. Docentka Čeledová z Univerzity Karlovy seznámila na dvacet účastníků s průběhem přednášek, které pořádá Univerzita třetího věku...

pokračování


Rekonstrukce ulice Politických vězňů jde do finále

2. 11. 2018

Rekonstrukce důležité ulice Politických vězňů pozvolna přechází do závěrečné etapy letošních prací. Úsek od Cesty Svobody po Scheinerovu ulici je dokončen, zbývá pouze položit vrchní vrstvu asfaltu. Ta bude pokládána v týdnu od 5. listopadu společně s dalším úsekem. Pokládka finální...

pokračování


Návštěva sociálních pracovníků z partnerského města Opatówek

2. 11. 2018

Ve dnech 10. 10. 2018 - 13. 10. 2018 proběhla návštěva sociálních pracovníků z partnerského města Opatówek, kteří přijali pozvání sociálních pracovnic Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro vzájemnou výměnu zkušeností. Program, který byl připraven, se podařilo naplnit a tak kolegové měli...

pokračování


1-10/851  starší »  »»

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2018 Všechna práva vyhrazena