Cesta integrace, o.p.s.

1. 2. 2019

Občanská poradna Říčany

 

Místo nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné právní pomoci…to je Občanská poradna Cesty integrace v Říčanech. Poradna má v současné době tři různé služby: jedná se o všeobecné sociálně-právní poradenství, kdy vám poradíme v oblastech rodinného práva, pracovního práva, občanského práva, sociálního systému, ochrany spotřebitele a finančních záležitostí. Další velkou oblastí je tématika domácího násilí a trestné činnosti, kde se zaměřujeme především na téma rozvodu, sousedských problémů, komerčního či jiného násilí v rodině, trestnou činností apod. Třetí velkou oblastí je dluhová poradna – dluhové poradenství, finanční gramotnost a služby v oblasti oddlužení dle příslušné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR. Tato třetí služba je otevřena od podzimu 2018 a nabízíme pomoc s vyhodnocením celé dluhové situace, pomoc s mapováním dluhů, sepsáním návrhu na oddlužení až po se sestavením všech potřebných příloh k návrhu na oddlužení. Všechny služby poskytujeme bezplatně. Projekt „Cesta z dluhů“ je realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

V roce 2018 naší poradnu v Říčanech navštívilo 188 klientů v 291 konzultacích, převážná část z nich byla přímo z Říčan. Převažují spíše ženy. Ve věkové kategorii pak lidé důchodového věku, ale také lidé ve věku 27 – 40 let. Poradenství bylo zejména ambulantní formou, ale lze se i poradit telefonicky či emailem. Dle statistik se nejedná jenom o jednorázové poradenství, ale trendem jsou opakované konzultace při řešení problémů. Nejvíce zastoupená v naší poradně jsou témata rodiny, právní systém a ochrana, finance a dluhy, trestné činy či majetkoprávní vztahy.

Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany. Prosíme o předchozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem obcanskaporadna@cestaintegrace.cz.  Provozní doba a více informací na www.cestaintegrace.cz. Poradna může fungovat i díky finanční podpoře Středočeského kraje, Ministerstva spravedlnosti ČR, města Říčany.

 

Hledáme do týmu Občanské poradny

sociálního pracovníka a koordinátora

se zaměřením na dluhové poradenství,
výše úvazku 0,5. Více na www.cestaintegrace.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena