Vzpomínka na historičku Jaroslavu Honcovou

2. 10. 2015

Jaroslava Honcová zemřela v sobotu 5. září v Praze ve věku 85 let.

Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Tato žalmistova slova (Žalm 23,4) uvozují smuteční oznámení o úmrtí PhDr. Ing. Jaroslavy Honcové, CSc., historičky, odborné publicistky a redaktorky, která trávila mnoho času v Říčanech. Společně se svým manželem PhDr. Jaroslavem Honcem se věnovala říčanské historii, což vyústilo ve vydání obsáhlé knihy Kapitoly z dějin Říčan (1997).

Narodila se 5. února 1930 v Praze do rodiny MUDr. Alexandra Libického. Po maturitě na reálném gymnáziu vystudovala historii – archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze a poté dálkově také Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pracovala jako vědecká pracovnice v několika institucích, pro UNESCO vypracovala metodiku historických monografií vesnice. Věnovala se dějinám zemědělství, sociologii venkova, dějinám školství, vědy, regionálním dějinám na Říčansku a genealogii, publikovala mnoho odborných článků. Pracovala také ve Společnosti Viktora Dyka, byla čestnou členkou České genealogické a heraldické společnosti a členkou Českého červeného kříže.

Přestože žila v Praze, pobývala často v Říčanech, v bytě ve vile v Domažlické ulici. Věnovala se říčanské historii, publikovala články v Říčanském zpravodaji. V roce 1992 se Městská rada usnesla na vydání historického sborníku. Díky tomu byla o pět let později vydána kniha Kapitoly z dějin Říčan, kterou vědecky redigovala právě Jaroslava Honcová. Byla také předsedkyní redakční rady a autorkou dvanácti kapitol v objemné publikaci. Tímto dílem se sama významně zapsala do říčanské historie.

Jaroslava Honcová zemřela v sobotu 5. září v Praze ve věku 85 let. Poslední rozloučení se konalo o deset dní později v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, poté byla pohřbena do rodinné hrobky na Olšanských hřbitovech. Ať odpočívá v pokoji.

Markéta Žilková

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena