Voda pro domácí – Říčany rezervují vodu pro stávající obyvatele

28. 6. 2019

 

Říčany se potýkají s nedostatkem pitné vody: Drtivá většina obyvatel připojených na vodovod nemá problém, na suchu je ale mnoho obyvatel, kteří v minulosti spoléhali na vlastní studně. Poslední léta, kdy roční teplotní průměr vyletěl v České republice téměř nejvíc na světě, se odrazila na dramatickém úbytku spodních vod. Klimatická změna a sucho s ní spojené vedly i říčanskou radnici k přijetí krizové strategie pro hospodaření s vodou. Říčany mají omezené zdroje pitné vody a přednost pro napojení budou dostávat obyvatelé, kteří žijí v existujících nemovitostech. Naproti tomu projekty nové výstavby si budou muset počkat.

Říčany jsou závislé na dodávkách vody z Prahy. Smlouva s hlavním městem je uzavřena na 1 030 000 metrů krychlových ročně. Na dalších 70 000 kubíků mají Říčany opční právo. „Praha nám nemůže nabídnout více vody z technických důvodů. Pražští vodohospodáři připravují velkou investici, nové propojení Jesenice a Uhříněvsi a do doby, než bude projekt připravený a s územním povolením, nám nemohou poskytnout více pitné vody. A to se dá očekávat až po roce 2022,“ říká starosta Vladimír Kořen. Ani nové zdroje ve městě se nedají zařídit bez investic v řádu desítek až stovek milionů korun a mnoholetou investiční přípravou. Do té doby mohou Říčany rozdělit právě zmíněných 70 000 m3 vody. Na červnovém zastupitelstvu se rozhodlo, že absolutní přednost získají obyvatelé, kteří ve městě žijí, před developerskými záměry.

Klíč je jednoduchý. Radnice osloví majitele stávajících domů, které jsou v blízkosti vybudovaných řadů a nemají napojení. Dostanou nabídku rezervace a smlouvu na vybudování přípojky. Pokud majitel odmítne nebo se do konce roku nevyjádří, rezervace kapacity pitné vody propadne a bude nabídnuta jiným, zejména stavebníkům. Stejnou šanci by měli dostat i ti, kteří už mají vydané územní rozhodnutí nebo plánovací smlouvu s městem. Do kapacity jsou zahrnuty také investiční záměry města – kupříkladu výstavba nového vodovodního řadu v lokalitě Ryba.

„Jde o krizové řešení. Vody je limitní množství a naprosto logickým veřejným zájmem je zabezpečení vody pro stávající obyvatele. Museli bychom jejich kritický nedostatek pitné vody tak jako tak řešit. Budoucí obyvatelé a budoucí nemovitosti musí počkat, je to myslím jednoznačné a spravedlivé řešení,“ obhajuje pozici města starosta Kořen.

Radnice nechala vypracovat studii, která navrhuje zajištění nových zdrojů pitné vody. Jako nejvýhodnější řešení se jeví vybudování zcela nového připojení od štolového přivaděče ze Želivky. Investice přesahující sto milionů korun je ale velmi složitá a nejspíš by ji měly organizovat regionální orgány nebo právnické osoby. Druhou cestou je obnovení vrtů mezi Radošovicemi a Pacovem. Nicméně tento zdroj je velmi omezený. I v tomto případě by investice dosahovala mnoha desítek milionů korun.

Systém rozdělení kapacity pitné vody radnice připraví a představí v průběhu prázdnin.

Kateřina Lauerová

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena