Trochu lepší svět na Říčanské hájovně

27. 6. 2014

Na Říčanskou hájovnu se první červnový víkend sjelo přes dvacet skautských vedoucích z různých míst republiky. Hájovna totiž 6. – 8. června hostila první ze tří víkendů skautského vzdělávacího kurzu s příznačným názvem – Svět po skautech. Účastníci kurzu hledali odpovědi na otázky jako například: Jak ovlivňujeme svět okolo sebe? Jaký vliv máme na svoje nejbližší okolí? A jak může každý z nás ovlivňovat dění na druhém konce světa?

„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli“, vzkázal skautům Robert Baden-Powell, zakladatel skautského hnutí krátce před svou smrtí. Skautský vzdělávací kurz, jehož první víkend se uskutečnil na počátku června v Říčanské hájovně, je jednou z dalších cest, jak se skauti pokouší toto poselství naplňovat. Příznačný je již samotný název, který kurz nese – Svět po skautech.

„Svět můžeme ovlivňovat nejen vědomě a záměrně, ale třeba i nevědomky svým každodenním jednáním. Roli hraje to, co každý den jíme, co si kupujeme, nebo i to, jak se dopravujeme do školy nebo do práce. I takto nenápadně ovlivňujeme dění i daleko za hranicemi naší republiky, často i na druhém konci světa. Svět je nyní ale natolik komplikovaný, že chce-li někdo žít odpovědný život, má stěží šanci sám dohlédnout veškeré důsledky svých rozhodnutí. S tím bychom chtěli účastníkům kurzu pomoci.“ Vysvětluje Michal Malík, člen instruktorského týmu.

Kurz bude celkem trvat tři víkendy. Jeho hlavním cílem je pomoci vedoucím s tím, jak nad složitými vztahy přemýšlet, jak dohlédnout globální důsledky svých každodenních rozhodnutí a především, jak přiblížit tato témata mladým skautům i skautkám přímo v oddílech. Kurz se zabývá například vzájemnou propojeností světa, vzájemné závislosti lidí a kontinentů. Účastníci se budou na dalších víkendech bavit i o různém vnímání společenských hodnot na různých místech světa a s tím úzce spojenou otázkou lidských práv. Nebudou chybět diskuse o udržitelném rozvoji a cestách, jak mu napomáhat.

„Některé nečekané souvislosti jsme účastníkům zkoušeli odhalit třeba prostřednictvím simulačních her hned na prvním víkendu. Jednu takovou hru tvořilo i něco tak obyčejného, jako příprava oběda.“ Popisuje Eliška Hanzlová z přípravného týmu.

„Účastníci byli rozděleni do pěti skupin, a každá z nich reprezentovala jiný kontinent. Každý z kontinentů měl k dispozici jiné zdroje a jiné “know-how“. Aby mohly skupiny naplňovat svůj hlavní herní cíl - zajistit co nejvíce jídla pro svůj kontinent, bylo potřeba, aby spolu všechny skupiny komunikovaly a vzájemně obchodovaly. Simulace potom dopadla přesně tak, jak jsme čekali – rozdělení „bohatství“ po skončení hry bylo všelijaké, jen ne rovnoměrné. Dodává.

Na přípravě spolupracují skauti hned s několika neziskovými organizacemi NaZemi, ARPOK ale i s Univerzitou Palackého v Olomouci. Kurz je finančně podporován z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Kontakt pro další informace: Michal Malík ,GSM: 721 023 382, michal.malik@skaut.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena