ŘSD připravuje velkou rekonstrukci říčanské Černokostelecké ulice

28. 6. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) plánuje celkovou rekonstrukci Černokostelecké v Říčanech. Důvod? Havarijní stav kanalizace pod povrchem. Voda, která z trubek teče do podloží, způsobuje propady vozovky a opakované opravy, které zažíváme v posledních letech. Město Říčany vyjednalo významný posun projektu v oblasti bezpečnosti a kvality veřejného prostoru.

Na ulici přibude mnoho bezpečnostních prvků, zeleň, pohodlné parkovací pruhy. Ulice by se měla proměnit spíše v obchodní městskou třídu než v průtah, který svádí k rychlé jízdě. Lépe chceme též hospodařit s dešťovou vodou. Rekonstrukce by se měly dočkat i chodníky v horní části města směrem na Kutnou Horu.

Rekonstrukci plánuje ŘSD na více let, aby nedošlo k totálnímu dopravnímu kolapsu města a dlouhodobému omezení obchodníků. V prvním roce, pravděpodobně 2020, by se mohl opravovat úsek od Olivovny po křižovatku u nemocnice (ulice Smiřických). V další sezóně by se opravil zbytek směrem na Prahu od Smiřických po club Ballagio. Poslední etapa by měla zahrnovat křížení s Říčanskou II/101 a rekonstrukci mostu přes tuto komunikaci. Práce by dle odhadů ŘSD každý rok měly trvat přibližně čtyři měsíce včetně letních prázdnin. Opravovaný úsek bude vždy zcela uzavřen, přístupy k nemovitostem i do okolních ulic budou zajištěny. Rekonstrukce bude probíhat v celé šíři vozovky z důvodu řešení inženýrských sítí, co nejvyšší kvality nových povrchů, ale též kvůli bezpečnosti a výraznému zkrácení doby výstavby a uzavírky.

V souvislosti s celkovou výměnou kanalizačních a vodovodních řadů budou mít vlastníci připojených nemovitostí jedinečnou možnost své přípojky opravit, případně nové zřídit. Bližší informace budou rezidentům sděleny formou dopisu a veřejné informace v médiích města.

Veřejné projednání k připravované rekonstrukci ulice Černkostelecká proběhne v Kulturním centru Labuť (ulice
17. listopadu) ve středu 10. července 2019 od 18 hodin.

David Michalička

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena