Rozsah článků v Kurýru

17. 5. 2013

Jak již bylo uvedeno v tištěném Kurýru v minulosti, bylo nutné nastavit pravidla, podle nichž se budou posílat příspěvky do tohoto věstníku, aby nedocházelo k nedorozuměním, neočekávanému krácení textů či nesouhlasu s umístěním menšího množství článků, než bylo autorem požadováno. Redakční rada se pokusila tato pravidla shrnout do přehledné tabulky. Pro příspěvky do internetové verze Kurýru omezení neplatí a články můžete posílat v libovolném rozsahu.

 

Rozsah článků v Kurýru

 

Rozsah článků je limitován počtem znaků včetně mezer (v záložce „revize“ tuto informaci zjistíte v  textovém editoru), proto je potřeba tento počet dodržet, aby text mohl vyjít v podobě, která byla záměrem autora. Pokud chcete umístit k textu více fotografií, úměrně tomu je nutné text zkrátit. U velkého článku je možné text zvýraznit také mezititulky či perexem (úvodním odstavcem), ale není to podmínkou.

 

U všech odlišných verzí textů jsou možné osobní domluvy, kdy v odůvodněných případech je možné vydat článek přesahujícího rozsahu, ale vždy je nutné nejprve tuto skutečnost nechat schválit redakční radou, a proto stanovisko k podobným změnám bude jasné až po uzávěrce konkrétního čísla časopisu a je na zvážení autora, zda tuto možnost podstoupí s vědomím, že případně bude jeho článek krácen editorkou, pokud redakční rada tento záměr neschválí.

 

Uvedený rozsah je detailně rozepsán v následující tabulce:

 

Text

 

Rozsah

strany

Počet fotografií

Titulek

Podtitulek nebo mezititulek

Logo

autora

 

Zvýrazněný první odstavec

Malý článek

¼

<1000 znaků

0-1

<30 znaků

Není

NE

Není

Střední článek

½

<2000 znaků

< 2

<50 znaků

Není

ANO

< 200 znaků

Velký

článek

1

<4000 znaků

< 3

< 80 znaků

30 – 80 znaků

ANO

< 300 znaků

Pozvánka

¼

<1000 znaků

0

<50 znaků

Není

ANO

Není

Reportáž

2

<6000 znaků

<5

<80 znaků

30 – 80 znaků

ANO

< 300 znaků

Fotoreportáž

1

6

<50 znaků

30 – 80 znaků

NE

< 300 znaků

Kalendář

1

<2000 znaků

<5

<50 znaků

Není

ANO

Není

Rozhovor

1

<4000 znaků

3

<80 znaků

30 – 80 znaků

ANO

< 300 znaků

Úvodní slovo

1

2000-3000 znaků

1

Není

Není

ANO

Není

Názor

½

1000-2000 znaků

1

<50 znaků

Není

ANO

Není

 

Prostor v Kurýru

 

Pro pravidelné přispěvovatele byla nastavena následující pravidla týkající se garantovaného prostoru. Tedy takového, který organizace dostane a má na něj nárok, ale pochopitelně jej nemusí využít, pokud nemá zrovna pro dané číslo žádnou aktualitu. Neznamená to ovšem, že by se nároky automaticky sčítaly a po několika měsících nečinnosti potom autor automaticky nárokoval několikanásobný prostor. Tato skutečnost bude vždy řešena individuálně a bude vyplývat z aktuálnosti akcí, které budou popisované. Stejný postup bude také u mimořádných příspěvků nad rámec garantovaného prostoru – pokud se v popisovaném subjektu odehraje něco mimořádného, co vyžaduje větší prostor v časopise, po schválení redakční radou tento prostor může dostat.

 

 

Přispěvovatelé

Rozsah

Mateřské školy

 

½ strany

Základní školy

 

1 strana

Střední školy

 

1 strana

Sportovní kluby

 

½ strany

Bezpečnostní složky

1 strana

Muzeum

 

1 strana + program akcí

MěKS

 

1 strana + program akcí

Občanská sdružení

 

½ strany

Neziskové organizace a spolky

½ strany

Senioři

 

½  strany

Politická uskupení s účastí v ZmŘ

½ strany

Občané

 

½ strany

Město

 

10 stran

Žákovské zastupitelstvo

1 strana

 

 

  

Namísto uvedeného prostoru může každá nezisková organizace využít v rámci svého prostoru inzerci zdarma. Inzercí neziskové organizace se rozumí graficky zpracovaný podklad, kterým se nezisková organizace snaží přilákat pozornost k akci či nekomerční aktivitě v budoucnosti. Jednotlivá nezisková organizace má možnost umístit jeden inzertní materiál zdarma v rozsahu ¼ nebo ½ strany. Přednost mají akce spolupořádané městem Říčany.

Nad rámec tohoto prostoru může nezisková organizace objednat inzerci komerční – viz následující tabulka:

 

Inzerce nezisková organizace -  1 strana

1

GRAFICKÁ PŘEDLOHA

1500 Kč

Inzerce nezisková organizace 1 strana  –  včetně loga sponzorů

1

GRAFICKÁ PŘEDLOHA

3000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato cena komerční prezentace je nastavená tak, aby pokryla tiskové náklady.

 

Věříme, že nově nastavená pravidla, jejichž platnost bude od lednového čísla ročníku 2013, pochopíte a budete akceptovat, a rovněž se budeme snažit ve všech nestandardních případech vycházet autorům textů vstříc a řešit případné změny těchto podmínek individuálně podle naléhavosti a aktuálnosti daného textu. Vždy ale pouze na základě předchozí dohody.

 

Na závěr bychom Vás rádi informovali, že od začátku roku 2013 by měla být spuštěna webová stránka společnosti MAKS a věstníku Kurýr, kde bude možné uveřejňovat Vaše příspěvky i nad rámec prostoru v tištěném Kurýru – tedy nezkrácené verze Vašich článků, větší počet fotografií či další zajímavé informace. Věříme, že tuto příležitost uvítáte a využijete. Informace o webové prezentaci dostanete ihned, jakmile budou stránky aktivní.

 

 

Vaše redakční rada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena