RADIUS, účetní a daňová poradna pro podnikatele

29. 11. 2019

Ohlédnutí za uplynulým rokem a poděkování Ing. Věry Tauberové, ředitelky a majitelky účetní a daňově poradenské firmy RADIUS Říčany s.r.o.

Vážení čtenáři,

máte v rukou prosincové číslo Kurýru. Prosinec je měsícem, kdy se snad každý z nás zastaví, ohlédne se za uplynulým rokem, a také přemýšlí o tom, co přinese ten další rok. Já letos udělám malou výjimku: ohlédnu se nejen za rokem 2019, ale vezmu to trošku obšírněji, zmíním vše podstatné, co jsem s RADIUSem a s vámi prožila od ledna 2016 a zmíním i rok 2020. Proč bilancuji období od ledna 2016? A proč se dnes dívám do roku 2020? V lednu 2016 jsem se stala novou majitelkou RADIUSu, takže v lednu 2020 vstoupím už do pátého roku, kdy v této firmě každý den pracuji, kdy tuto firmu přetvářím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí do moderní a dobře fungující kanceláře, která vždy respektuje platné zákony této země a současně hájí oprávněné zájmy svých klientů; která dokáže přetvořit účetnictví z „nutného zla“ na pomocný nástroj pro majitele malých i větších firem. Jsem opravdu velmi pyšná na vše, co se nám podařilo. Od prvního dne roku 2016 nastala povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH – všechny naše klienty jsme tímto procesem bezchybně provedli, sami jsme zorganizovali odborný seminář na toto téma, zúčastnilo se ho neuvěřitelných 86 přihlášených. Ohlasy byly skvělé, přednáškový sál v hotelu PRATOL  byl plný do posledního místečka. Proto jsme v září 2016 šli ještě dál. Ve spolupráci s firmou Počítače Říčany jsme připravili seminář na další velké téma roku 2016, a tím byla elektronická evidence tržeb. Tento seminář byl otevřený veřejnosti, konal se v sále KD Labuť a mnozí z vás tam byli. Sál byl plný. V roce 2016 jsme firmu přestěhovali do nových prostor v OC Lihovar a technicky jsme firmu pozvedli na úroveň 21. století. Počítačová síť, vlastní server, využití importů dat při přebírání podkladů do účetnictví. To byly naše investice do techniky. Co však považuji za největší profesní posun, to je zápis RADIUSu do oficiálního seznamu daňově poradenských kanceláří, který vede Komora daňových poradců v Brně; v seznamu jsme zapsáni od léta 2016. Nejžhavější novinka je naše stěhování do vlastních prostor v létě tohoto roku. Jsme ve svém, máme podmínky pro další růst a rozvoj. Pokud mám bilancovat, nesmím však opomenout jeden faktor, bez kterého bych vlastně neměla ani důvod tento článek napsat. Tím nejdůležitějším faktorem jsou pro mne lidé. Lidé zaměstnanci, lidé zákazníci, lidé VY, čtenáři Kurýru. Lidé jsou tím nejcennějším, co firma vůbec má. I tady jsme prošli dlouhou a silnou proměnou, tým zaměstnanců se obměnil, změnila se skladba portfolia našich zákazníků; dnes jsou našimi klienty malé a střední firmy, ale jsou mezi nimi i OSVČ, kteří nemají žádné zaměstnance. Všem se věnujeme se stejnou péčí, všichni jsou pro nás důležití. Ty uplynulé čtyři roky přinesly hodně rozhodování, hodně změn, ale já pevně věřím, že směr máme správný. Začíná se skutečně naplňovat tajné přání, které jsem si v lednu 2016 sama pro sebe postavila asi takto:  Každý, koho potkám, se určitě nestane zákazníkem RADIUSu, ale každý, koho potkám, si zapamatuje, že s účetnictvím a s daněmi mu pomůže RADIUS a Věra Tauberová. A to se skutečně stává realitou, i díky vám, čtenářům Kurýru, kteří mi posíláte své dotazy a dáváte mi zpětnou vazbu. Mé články čtete už od ledna 2016 a já pevně doufám, že je budete rádi číst i v roce 2020. Rok 2020 je pátým rokem nového RADIUSu, a současně je to 25. rok od založení této firmy.  Proto mi závěrem dovolte projevit neskromné přání, aby nový RADIUS fungoval minimálně tak dlouho, jako RADIUS starý.

Vážení čtenáři, přeji vám všem krásné a požehnané vánoční svátky, prožijte je přesně tak, jak si přejete vy sami. Posílám kopec pozitivní energie a přání všeho dobrého vám i vašim blízkým. Do roku 2020 vykročte s čistou hlavou, věřte, že vše, co si člověk přeje, se mu splní, pokud za svým cílem jde trpělivě a poctivě.

                                                Vaše Věra Tauberová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena