Objev na hradě

3. 11. 2019

Objev na hradě

Na pozemku mezi geoparkem a hradním areálem od léta probíhá archeologický průzkum. Po čem pátráme a co jsme zatím našli?

Město Říčany už před časem vyslyšelo letité volání Muzea Říčany po vhodném místu pro činnost. Současné prostory jsou až komicky titěrné a už dávno nestačí vyhovět zájmu návštěvníků a spektru aktivit, se kterými dnešní muzeum přichází. Vhodný pozemek se našel v ulici Na Hradě.

Chceme zde postavit urbanisticky i architektonicky hodnotnou veřejnou stavbu, která bude podnětná pro návštěvníky - děti, učitele, rodiče i širokou veřejnost. Stavbu, která bude podporovat estetické cítění. Stavbu, kam návštěvníci chodí rádi, protože se tam cítí dobře, cítí z ní inspiraci a budou se chtít vracet. Místo zároveň propojí Didaktické centrum geologie Muzea Říčany s hradem a umožní rozšířit dobu otevření geoparku pro veřejnost.

Aby se však mohla uskutečnit kvalitní architektonická soutěž na novou stavbu, musí nejprve proběhnout archeologický průzkum. Obzvlášť v takto historicky hodnotné lokalitě.

Proto město objednalo geofyzikální průzkum, při kterém odborníci neinvazivními metodami pozemek prozkoumali a určili linie, kde kopat. Pomocí georadaru a geoelektrické odporové metody rozpoznali anomálie, které naznačují nebo přímo ukazují na dutiny, zbytky zdiva a podobně.

Kratší výkopy neodhalily nic zásadního, ale v tom nejdelším jsme objevili zdivo a posléze malou skulinu. Průzkumná kamera geofyziků umožnila pohled miniaturním otvorem do temné prostory. Ukázalo se, že jsme narazili na tři metry dlouhé klenuté sklepení, z velké části zavalené. Místy ke stropu zbývá až padesát centimetrů místa. Levá stěna ze směru od předpokládaného vchodu je pak z větší části zcela odhalena. Podlaha vidět není. Samotná klenba se dochovala téměř k vrcholu oblouku, ale odtud už je strop propadlý a leží na závalu.

„Sklepení můžeme snad rámcově zařadit do období mezi zánikem hradu v pohusitském období (nejpozději na přelomu 15. a 16. století) a dočasným zánikem města Říčany po vypálení Švédy,“ domnívá se historik Muzea Říčany Jan Boukal. „S hradem sklepení pravděpodobně nesouvisí. Nalézá se nejspíš mimo jeho areál, za hranou předpokládaného hradního příkopu.“

Přesnější dataci mohou teoreticky poskytnout případné nálezy po odkrytí sklepa. Například na první pohled obyčejné cihly. Stavební historik Jan Veselý z Národního památkového ústavu z hromady sutin jednu bere do ruky a konstatuje, že dnešní rozhodně není. „Tato cihla je zhruba osm centimetrů tlustá, dnes se dělají tenčí. Není to ani průmyslová výroba z první půlky devatenáctého století. Obecně platí, že čím starší cihla je, tím bývá tlustší“.

 Až celý sklep archeologové odhalí a zjistí jeho velikost, stav, tvar a další podrobnosti, rozhodnou památkáři o dalším osudu podzemí. Nejlákavější je možnost, že by se sklepení stalo součástí plánované muzejní stavby. Podmínkou bude potvrzení, že jsme našli něco hodnotného, co bude technicky možné zachovat.

Výzkum bude pokračovat i nadále.

Jakub Halaš, Jan Kužník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena