Houslový koncert Pavla Šporcla a jeho hostů rozezní nový říčanský sál ve Staré radnici

30. 8. 2019

Unikátní koncert Pavla Šporcla (housle), Viléma Vlčka (violoncello), Michala Rezka (klavír) slavnostně otevře nově zrekonstruovaný sál 6. září 2019 na Staré radnici. Restaurátoři zde dokončili práce na záchraně rozsáhlých maleb. Ty odhalili stavbaři před dvěma lety při rekonstrukci havarijního stavu střechy. Nástropní malbu naivního charakteru z poloviny 19. století a secesní pás šablonového dekoru na nosných stěnách nechalo město opravit za zhruba tři miliony korun. Po rozsáhlé rekonstrukci patra, střechy a roční práci restaurátorů, zde vznikl reprezentační sál i malá výstavní síň. Po skončení koncertu mohou hosté při vernisáži shlédnout obrazy akademického malíře a rodáka Karla Pokorného. Ty pak budou pro veřejnost přístupné i v dalších měsících.

Narušená a z části chybějící výmalba stropu a fabionů se objevila při bourání mladšího, sníženého stropu při zahájení stavebních prací v červenci 2017. Původně projekt řešil havarijní stav střechy nad knihovnou, kam zatékalo a vznik nových kanceláří pro úřad. Po nutných změnách projektu se podařilo malby zachránit a zachovat v plném rozsahu pro budoucí generace. Sál s kapacitou zhruba sto míst k sezení budou moci obdivovat návštěvníci kulturních akcí v budoucnu možná i svateb. Jako první se v reprezentačním sále odehraje unikátní koncert. Pavel Šporcl zde zahraje se svými hosty Vilémem Vlčkem a Michalem Rezkem pro říčanské publikum. Obrazy zdejšího rodáka Karla Pokorného budou vystaveny ve vedlejším výstavním sále přibližně půl roku.

„Myslím, že půjde o dokonalou harmonii nejen pro uši a oči, ale i srdce každého Říčaňáka. I samotné umělce spojuje právě to, že jsou z Říčan. Jsem opravdu rád, že se po všech peripetiích podařilo malby zachovat v celé jejich kráse,“ říká Petr Auředník (Klidné město) radní města a jeden z organizátorů koncertu.

 

Rozsah říčanských maleb je výjimečný

Restaurátorské práce probíhaly zhruba jeden rok. Byly náročné jak organizačně, tak realizačně, zejména pro svůj mimořádný rozsah. Restaurátorských prací se ujal tým pod vedením akademické malířky Hany Slavíkové. Celoplošný transfer maleb, byl jediným možným řešením vzhledem k plánované úplné rekonstrukci střechy, půdy a stropu staré radnice. Práce byla výjimečná obrovským rozsahem. Běžně se transferuje několik málo čtverečních metrů. Zde se transferovalo 130 m2, kdy strop měl 106 dílů a fabiony 98“ přibližuje průběh prací restaurátorka Hana Slavíková.

Restaurátoři odkryté malby zbavili prachových depozitů, zafixovali je, umyli a zajistili uvolněné části. Po přelepu organtýnem, pečlivě naplánovali řezy tak, aby se co nejlépe vyhnuli figurativním a dekorativním výjevům. Jednotlivé díly pak odborníci snesli na pevné podložky a odvezli je do atelieru ke sbroušení zadní strany. Po zhotovení nového stropu stavební firmou, jednotlivé díly vrátili zpět. Specialisté je zatmelili, šablonově doplnili, zaretušovali a zakonzervovali. Římsy se otevřely tak, aby se mohla provést hloubková injektáž uvolněných pásů na zdech. Každá fáze trvala přibližně dva měsíce, ale hlavně závěrečné se prolínaly.

„Je to nádhera. Jsem ráda, že Říčany mají tak krásný sál pro úžasné kulturní zážitky, přijímání návštěv, uzavírání sňatků, slavnostní příležitosti,“ těší se z nových sálů místostarostka Hana Špačková (Klidné město). „I naše říčanská umělecká škola získá krásný koncertní prostor pro svá představení pro rodiče či pořádání prestižních hudebních soutěží, jakou letos byla třeba PIANOFORTE. Navíc nové koncertní křídlo Steinway&Sohn, na jehož zakoupení se též město podílelo, se zde bude krásně vyjímat neskrývá nadšení zastánkyně zachování maleb Hana Špačková.

Příběh záchrany historických maleb byl plný dramat.
Reálně hrozilo, že se malby objevené při rekonstrukci staré radnice, nezachovají. Hlavními argumenty proti zachování byla nejen časová a finanční náročnost záchrany, ale v sázce bylo i fungování knihovny. Ta byla připravena přečkat původně plánovanou dvouměsíční rekonstrukci v náhradních prostorách a každý měsíc, o který se řešení prodlužovalo, ji existenčně ohrožoval. Jasno bylo až poté, co Říčany zakoupily pro knihovnu jiný historický dům na náměstí. Změnil se původní projekt rekonstrukce a proběhl výběr restaurátorské firmy. Malby se nakonec ukázaly historicky cennější, než se původně myslelo. Z hlediska kulturně historického je označil za cenné profesor Jan Royt z Univerzity Karlovy, a doporučil jejich zachování. Celková rekonstrukce střechy, výstavní síně a kanceláří včetně restaurátorských prací vyšla zhruba na 16 milionů korun.

Z historického tanečního sálu hostince dnes reprezentativní sál města Říčany

Budova Staré radnice není kulturní památkou, je však součástí seznamu památkově hodnotných staveb platného územního plánu z roku 2014. Vznik budovy se datuje kolem roku 1565. Každé století sebou neslo stavební úpravy. O vzniku maleb samotných dosud nebyla nalezena žádná přímá zmínka. Dle dochovaných záznamů, poskytnutých říčanským muzeem, se v 60. letech 19. století v daném prostoru zřejmě nacházel taneční sál hostince. K rozčlenění prostoru příčkami došlo v roce 1933. Hostince a taneční sál byl tehdy přestaven na kanceláře, hasičskou místnost, učebnu a archiv. Pravděpodobně při této přestavbě došlo ke snížení stropu a zakrytí maleb.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena