Zastupitelstvo

Nová rubrika Zastupitelé

Na základě požadavků některých zastupitelů zřizujeme novou rubriku, která bude určena k prezentaci stran a klubů působících ve vedení města Říčany. Každý zastupitel má k dispozici půl strany. Tato rubrika je určena pro vyjádření názorů jednotlivých uskupení či zastupitelů, nikoliv pro předvolební inzerci. Případné reakce na texty budou uveřejněny nadále v rubrice Názory.

Redakční rada

Klimatické změny? Výsadba stromů za každého z nás nikomu neublíží a rozhodně pomůže

30. 9. 2019

  Vědci celého světa se shodují, že planeta Země je ve velkém klimatickém ohrožení. Teploty celosvětově rostou rychleji, než se předpokládalo. Letošní červenec byl nejteplejší v historii měření – tedy od roku 1880. Přírodovědci zároveň zaznamenali velmi výrazné změny biosféry. Pokles...

pokračování


Říčanům k vítězství mezi českými městy pomáhá především dobrodiní jeho obyvatel

30. 8. 2019

Vladimír Kořen, starosta (Klidné město)

pokračování


Stacionář OLGA

30. 8. 2019

Michal Mrázek, zastupitel (STAN)

pokračování


Chcete město přátelské pro auta, nebo pro lidi?

30. 8. 2019

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

pokračování


Vyjádření starosty

28. 6. 2019

Vladimír Kořen, starosta města (Klidné město)

pokračování


Nový radní

28. 6. 2019

Petr Auředník,radní (Klidné město)

pokračování


Kdo zkolabuje dříve? Doprava nebo lidé?

28. 6. 2019

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

pokračování


Navrhli jsme zastupitelům zvýšení mezd říčanských učitelů. Neprošlo

28. 6. 2019

Jiří Kozák, zastupitel (ODS)

pokračování


Chceme to nejlepší pro naše okolí

28. 6. 2019

Miloslav Šmolík, zastupitel (ODS)

pokračování


Klidné město prochází výraznou změnou

31. 5. 2019

Vladimír Kořen, starosta města (KM)

pokračování


Bohatý život v Říčanech

31. 5. 2019

Jiří Kozák, zastupitel (ODS)

pokračování


Shoda na směřování města je větší než se zdá

31. 5. 2019

Tomáš Skřivánek, zastupitel (Klidné město) 

pokračování


Nová forma Kurýru

31. 5. 2019

Karla Egidová, zastupitel (ODS)

pokračování


Otázky pro nikoho a Vláďo, drž se!

31. 5. 2019

Michal Anelt, zastupitel (KM)

pokračování


Děkuji za každý sebraný igeliťák a vysazený strom!

3. 5. 2019

Vladimír Kořen, starosta města (KM)

pokračování


Trafiky nebo prospěch pro město?

3. 5. 2019

Jiří Kozák, zastupitel (ODS)

pokračování


Lidi poznáváme podle způsobu uvažování  

3. 5. 2019

Martin Gebauer, radní (KM)

pokračování


Jak na dopravu a ulice plné aut?  

3. 5. 2019

Miloslav Šmolík, Krajský a říčanský zastupitel(ODS)

pokračování


Milý kolego zastupiteli,

3. 5. 2019

David Michalička, místostarosta (KM)

pokračování


Dotace města na akce - tentokrát bez emocí

29. 3. 2019

Tomáš Skřivánek, člen finančního výboru a zastupitel za KM

pokračování


Šťastné Říčany a nové koupaliště

29. 3. 2019

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

pokračování


Šťastná středa v Zastupitelstvu

1. 3. 2019

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

pokračování


Venkovní koupaliště – začínáme!

1. 3. 2019

David Michalička, místostarosta

pokračování


Žijeme v Říčanech, máme se dobře

28. 12. 2018

Tomáš Krebs, zastupitel (STAN)

pokračování


Přejme si úspěšný rok!

28. 12. 2018

Miloslav Šmolík, krajský a říčanský zastupitel (ODS)

pokračování


Jeho veličenstvo „Homo sapiens“ a jeho kamarád pes

28. 12. 2018

Karla Egidová, zastupitelka (ODS)

pokračování


Participativní rozpočtování potřebuje změnu

28. 12. 2018

Jiří Kozák, zastupitel (ODS)

pokračování


Volby v Říčanech platí. Stížnost na průběh voleb neuspěla. Cenzura v Kurýru není

30. 11. 2018

Vladimír Kořen

pokračování


Devětadvacet let svobody a demokracie

30. 11. 2018

Karla Egidová

pokračování


Slib věrnosti zákonům země

30. 11. 2018

Jiří Kozák

pokračování


Děkujeme voličům za přízeň.

2. 11. 2018

Pozitivní atmosféru poneseme i dál

pokračování


Říčanští Starostové a nezávislí usednou v Zastupitelstvu i v Senátu

2. 11. 2018

Ačkoliv STAN Říčany vznikl teprve na jaře tohoto roku, zaznamenali jsme v komunálních volbách úspěch. Naši členové získali pět mandátů, konkrétně Michal Mrázek, Zdeněk Hraba, Adam Polánský, Tomáš Krebs a Jitka Jančíková, a jsme tak druhou nejsilnější stranou v zastupitelstvu. Rádi bychom na...

pokračování


Poděkování voličům, blahopřání vítězům a přání všeho dobrého nám všem

2. 11. 2018

V první řadě děkuji všem, kteří přišli k volbám. Svědčí to o tom, že nám na dění ve městě záleží. Volím tak, jak volím a mohu svobodně vyjádřit svůj postoj. Nejít k volbám a potom kritizovat mi připomíná doby dávno minulé, kdy se hodil do urny lístek s jednotnou národní frontou...

pokračování


Jde nám o lepší život v našem městě

2. 11. 2018

Jsou za námi další volby a já bych chtěl i touto cestou poděkovat za projevenou důvěru a podporu, kterou jste mně i mým kolegům dali. Je pro mne i celou říčanskou ODS zavazující a velmi si jí vážíme. Děkuji. Výsledek voleb nám neumožňuje se přímo podílet na změnách k lepšímu v našem městě, ale budu...

pokračování


Děkuji vám za důvěru

2. 11. 2018

Rád bych touto cestou jako nově zvolený zastupitel poděkoval za vaši důvěru nejen v komunálních, ale i v senátních volbách. Vítězům komunálních i senátních voleb jsem pogratuloval osobně. Strávil jsem v kampani hodně času potkáváním s vámi a diskusí o tématech, která nás společně...

pokračování


Klidné město prosadilo rozložení výstavby v Říčanech do etap

28. 9. 2018

Územní plán Říčan je časovanou bombou. Naši předchůdci pastelkami překreslili mnohá pole na stavební pozemky a neřekli přitom naplno, že zásadně mění velikost a charakter města. Neřekli naplno, že Říčany budou mít kolem 25 tisíc obyvatel. Dovodíte sami, že město s patnácti nebo...

pokračování


Diskuze o rychlosti výstavby v Říčanech musí brát v úvahu finanční možnosti našeho města

28. 9. 2018

Máme vizi rozvoje města, která směřuje k dlouhodobě udržitelné kvalitě života jejich obyvatel. Jsme na dobré cestě, Říčany jsou vnímány jako atraktivní místo pro život, hodně lidí by zde chtělo bydlet. Ale proto je potřeba množství nových obyvatel regulovat. Slyšíme falešná tvrzení o konzervaci...

pokračování


Poděkování pracovníkům MÚ

28. 9. 2018

Vážení občané města Říčany, blíží se konec volebního období 2014 – 2018, ve kterém se v Říčanech realizovalo množství projektů za stovky milionů korun. Postupně se město opravuje, zvelebuje a modernizuje. Máme dnes ve městě služby a infrastrukturu, které odpovídají požadavkům bohaté části...

pokračování


Bezpečné Říčany

28. 9. 2018

Vážení Říčaňáci, rád bych vám úvodem poděkoval za projevy důvěry, podpory a inspirace v minulém a současném volebním období v, kterém jsem působil jako zastupitel a předseda bezpečnostní komise za Klidné město. Mými hlavními prioritami byl sport, bezpečnost, školství,...

pokračování


Jak je to se suchem v Říčanech

28. 9. 2018

Po vydání článku, kde jsem se dotkl i otázky sucha v Říčanech, se mě hodně lidí na tento problém ptá. Během léta spadaly Říčany do oblasti extrémního sucha, které se určuje jako odchylka od půdní vlhkosti měřené v půdní vrstvě do hloubky 40 a 100 cm, která byla v dané lokalitě...

pokračování


Bilancování po čtyřech letech: Oblast školství a kultury

28. 9. 2018

Předně musím poděkovat všem kolegům a spolupracovníkům na městském úřadu, kteří byli do práce okolo školství zapojeni, za velké nasazení a vytrvalost. Dětí v Říčanech neustále přibývá a město řeší problém s nedostatečnou kapacitou na základních i mateřských školách. Za...

pokračování


Různé názory obohacují!

28. 9. 2018

Máme za sebou další čtyři roky práce pro naše město a jsme bohatší o další zkušenosti. Čas, který jsme strávili v opozici byl pro nás výzvou, jak prezentovat ty naše názory, které nebyly v souladu s vedením města. Body, se kterými jsme souhlasili, jsme odhlasovali na zastupitelstvu a...

pokračování


Není správné schvalovat těsně před volbami důležitý dokument

28. 9. 2018

Tak nám proběhlo poslední zastupitelstvo tohoto volebního období. Jako předposlední bod č. 24 byla „změna územního plánu č.2“, která v sobě zahrnuje diskutabilní etapizaci výstavby v Říčanech. Tento bod byl na červencovém zastupitelstvu ještě před zahájením stažen. Že by nebylo dost hlasů...

pokračování


Poděkování voličům

28. 9. 2018

Poprvé a naposled využívám novinku v Kurýru - rubriku pro zastupitele. Jak již většina občanů z volebních plakátů ví, rozhodl jsem se po čtyřech funkčních obdobích ukončit svoji činnost v zastupitelstvu města Říčany. Za těch 16 let se podařilo mnohé a stejně tak se i dost věcí...

pokračování


Hala u gymnázia díky přístupu města (zatím?) nebude

6. 9. 2018

Původně jsem psal tento článek jako informaci o stavu přípravy projektu, kterému se více než dva roky věnuji. Dnes musím smutně potvrdit, že díky přístupu vedení města, které měsíce licitovalo podmínky k této krajské investici a požadovalo po Kraji finanční plnění, místo aby bylo rádo, že nám tu vznikne další kryté sportoviště, aniž by to naše město něco stálo, se realizace odkládá. Výstavba haly u Říčanského gymnázia je pozastavena a prostředky z rozpočtu alokovány na jiný projekt. Věřím, že nejpozději příští rok bude hala opět zařazena do investičního plánu, a dělám vše pro to, aby tomu tak bylo.

pokračování


Den dětí - Dětský den

6. 9. 2018

Málokdo asi ví, že historie oslav Dne dětí spadá do roku 1920 a původní myšlenka vznikla v Turecku, kde je státem uznávaným svátkem.

pokračování


Hala u gymnázia

6. 9. 2018

Předesílám, že mám ke státnímu gymnáziu srdeční vztah, strávil jsem zde 7 let a je to moje mládí. Ačkoliv vývoj na škole v posledních letech sleduji s mírnými obavami, inicioval jsem městskou investici do revitalizace plochy před vstupem s designovými architektonickými prvky pro posezení studentů.

pokračování


Čím více křesel v zastupitelstvu, tím lepší Říčany?

6. 9. 2018

Nově založená stranická buňka politického uskupení STAN přišla s návrhem rozšíření počtu říčanských zastupitelů z 21 na 25. Klidné město žádnou paralelu mezi počtem zastupitelů a lepší správou města nevidí, proto naši radní a zastupitelé tento návrh odmítli. Pokusím se vysvětlit, proč:

pokračování


Děláme to dobře (?)

6. 9. 2018

Jako Klidné město jsme často kritizováni opozicí, v posledních měsících i bývalými kolegy. Nestavíme to, co chtějí, stavíme to, co nechtějí, a navíc většinou špatně. Cítím proto potřebu napsat do rubriky názorů krátké zamyšlení.

pokračování


Stacionář OLGA slouží lidem již tři roky

6. 9. 2018

Ano, je to tak. Od otevření říčanského stacionáře uplynuly na konci května tři roky. V době jeho plánování a stavby měla v každém vydání Kurýru místo poznámka o tom, kolik peněz se na něj podařilo vybrat. Kdo by nevěděl: jednalo se u nás o unikátní projekt, který byl z větší části financován ze sponzorských darů Říčaňáků, které zahrnovaly jak milionové dary, tak stokorunové položky.

pokračování


Žádá město dostatečné dotační prostředky na výstavbu nové školy?

6. 9. 2018

Na červnovém zastupitelstvu proběhlo hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na výstavbu ZŠ na Komenského náměstí. V obecné rovině je to samozřejmě v pořádku, ale je škoda, že zastupitelé nevyslyšeli mojí námitku k výši možných investičních nákladů.

pokračování


Koalice Klidného města s D. Frydrychem měla smysl

6. 9. 2018

Tak tu máme volby. Bouřlivě se diskutuje. A bohužel i tento Kurýr je důkazem, jak se jedni snaží bez slušnosti a studu pošpinit ty druhé. Další se zase holedbají osobními zásluhami, svůj přínos zveličují, přičemž zapomínají, že všechno ve městě vzniká v týmové spolupráci.

pokračování


Poděkování říčanským seniorům

6. 9. 2018

Za poslední čtyři roky jsem měl možnost se na říčanské radnici i mimo ni setkávat se říčanskými seniory (společně s Michalem Mrázkem, radním pro zdravotnictví a sociální věci).

pokračování


Pomoc starým a nemocným lidem v jejich domácím prostředí

6. 9. 2018

Jako lékař podporuji služby, které pomáhají nemocným nebo starým lidem zůstat co nejdéle, nebo úplně, v jejich domácím prostředí.

pokračování


Proč jsem volil změnu?

6. 9. 2018

Na úvod svého článku zastupitele, díky opakovaným dotazům občanů, si dovoluji podat malé vysvětlení.

pokračování


Hvězdy NHL opět v Říčanech

6. 9. 2018

Vážení Říčaňáci, rád bych vás informoval o tom, že se již stává tradicí vidět o prázdninách v MERKUR ICE ARÉNĚ české i zahraniční hráče ledního hokeje té nejvyšší úrovně.

pokračování


Rybníky ve městě a okolí se nám daří čistit

6. 9. 2018

Voda a sucho. To jsou slova, která se v letošním parném létě skloňovala téměř každý den. Říčany patří do oblasti, kde bylo zaznamenáno výjimečné až extrémní sucho, které se stanovuje podle stupně sucha v půdní vrstvě.

pokračování


S čistírnou stále o krok pozadu

6. 9. 2018

Doslova za vteřinu dvanáct uspělo naše město s žádostí o dotaci na rozšíření čistírny ve zřejmě poslední výzvě financované EU tomto dotačním období. Teď už stačí jen doložit spousty dokladů, získat vodoprávní rozhodnutí, vysoutěžit dodavatele. Měli bychom jásat. Opravdu?

pokračování


Komunální politika má výhodu okamžité zpětné vazby

6. 9. 2018

Vážení říčanští obyvatelé, milí sousedé, dovolila jsem si naposledy v tomto volebním období využít prostor určený každému ze zastupitelů města. Chci vám především poděkovat za důvěru, kterou jste v nás vložili, a pevně doufám, že jsme ji nezklamali. Mluvím-li sama za sebe, snažila jsem se, aby veškerá má rozhodnutí byla učiněna s nejčistším svědomím.

pokračování


V zastupitelstvu města vznikl nový klub STAN

5. 9. 2018

Poté, co na březnovém zasedání zastupitelstva našel návrh Zdeňka Hraby na doplnění jednacího řádu tohoto orgánu města podporu jak M. Mrázka, P. Bartoše, P. Nováka, D. Frydrycha, opozice, tak i části Klidného města, je nyní možné, aby se zastupitelé mohli svobodně sdružovat v klubech. Tak, jak je zvykem v ostatních městech.

pokračování


Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena