Volby do osadních výborů Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín a Voděrádky

28. 12. 2018

 

Osadní výbory mají za sebou další čtyřleté období a dle platné směrnice města č. 5/2012, kterou se upravuje činnost Osadních výborů Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín a Voděrádky, ve znění směrnice č. 3/2013, by do šesti měsíců od komunálních voleb mělo proběhnout jmenování nových osadních výborů. Členem výboru může být občan s trvalým pobytem v daném katastrálním území. Současné osadní výbory mají za úkol do konce února předložit městu zápisy z veřejných schůzí, na kterých proběhne volba z přihlášených kandidátů. Na veřejné schůzi  se nejprve schválí počet členů OV, volba probíhá tajným hlasováním, zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, zvolení kandidáti navrhnou předsedu. Člen výboru nabývá práv a povinností člena výboru jmenováním na jednání zastupitelstva města Říčany.

Kdo má zájem pracovat v osadním výboru a podílet se tak na správě a rozvoji své obce, nechť se přihlásí u současného předsedy osadního výboru.

Věra Krejčová

vedoucí finančního odboru

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena