Ulicí Politických vězňů znovu jezdí auta.

28. 12. 2018

Druhou část začne město opravovat na jaře

 

Stěžejní říčanskou komunikaci nechalo město kompletně opravit. Práce na ulici Politických vězňů začaly v březnu na křížení s Cestou Svobody směrem k ulici Rýdlova a trvaly do začátku prosince. Došlo ke kompletní výměně inženýrských sítí. Nové jsou chodníky, povrch vozovky, veřejné osvětlení a přibyl pás zeleně. Další etapa bude pokračovat na jaře od Cesty Svobody opačným směrem k Finančnímu úřadu. Dosud stála rekonstrukce městský rozpočet zhruba 33 milionů korun. Na frekventovaném křížení cesty od nádraží vznikne vyvýšený přechod pro chodce s bezpečnostními prvky. Počítáno se i s místy pro krátkodobé zastavení podél ulice v dosahu nádraží.

Komunikace pod říčanským nádražím se začala opravovat na jaře 2018. Předcházela tomu dvě veřejná projednání, kde byl projekt rekonstrukce představen majitelům přilehlých nemovitostí. Další setkání se konalo i v průběhu stavby. Rozsah rekonstrukce znamenal omezení jak pro obyvatele přilehlé lokality, tak i pro řidiče při průjezdu městem. Nyní je úsek od Cesty Svobody po křižovatku Rýdlova kompletně dokončen a po novém roce se do ulice vrátí i autobusová doprava včetně Městské. Nový je asfaltový povrch komunikace, chodníky s žulovými obrubami i veřejné osvětlení s LED svítidly. Nově podél jedné strany přibyl pás pro zeleň. Výsadba trvalek proběhne s ohledem na klimatické podmínky až na jaře. Pod povrchem je kompletně vyměněná kanalizace i vodovodní řad. V křižovatce Rýdlova byla osazena velká betonová prefabrikovaná šachta s vodovodními uzávěry a redukčním ventilem páteřního řadu. Samotnou šachtu o hmotnosti okolo 17 tun usadil na místo speciální jeřáb. V křižovatce se nová část kanalizační stoky napojila na stávající šachtu v Rýdlově ulici, čímž byla dokončena náročná rekonstrukce vejčité části stoky A. Původní potrubí bylo již delší dobu v havarijním stavu. Vzhledem k nízkým teplotám v době dokončování stavby a pokládky finálního povrchu v křižovatce Politických vězňů se nepodařilo zajistit požadovanou kvalitu prací. Povrch křižovatky je mírně zvlněný, město jej reklamovalo a na jaře bude během krátkodobé uzavírky jej dodavatelská firma odfrézuje a nově vyasfaltuje.

 

Od Cesty Svobody k 17. listopadu příští rok

Další úsek ulice Politických vězňů, který projde obdobnou náročnou rekonstrukcí, je od křížení s Cestou Svobody na opačnou stranu směrem k Finančnímu úřadu. Bezpečnější by mělo být pro chodce křížení Cesty Svobody s ulicí Politických vězňů. Projekt počítá s vyvýšením celého prostoru křižovatky do úrovně chodníku a odlišení jiným typem povrchu. V blízkosti křižovatky a autobusových zastávek je počítáno i s místy pro krátkodobé zastavení typu K+R pro výstup spolucestujících za účelem přestupu na vlak.

„Prostředí ulice Politických vězňů v této části není vůbec pěkné. Věřím, že zmizí část vlnitých plechů a ulice se trochu otevře a nabídne rychlý přestup z auta na vlak,“ vysvětluje starosta Kořen a dodává: „Prostor na Cestě svobody před bývalou hospodou u Kozlů projde také velkou rekonstrukcí. Doprava by tady měla dostat řád, nicméně je to citlivé místo, kde jsme zatím nenašli shodu se všemi majiteli nemovitostí.“

Dotační oddělení připravuje žádost o dotaci u MAS na plánovanou III. etapu stavby, kterou je úprava ulice Cesta Svobody od křižovatky k podchodu pod nádražím. V tomto prostoru by měla vzniknout pěší zóna s jízdním pásem v úrovni vozovky, doplněná o mobiliář a zeleň, tak aby celý prostor mohl plnit funkci důstojné vstupní brány do města

Rekonstrukci provede stejně jako v první etapě Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř s firmou T4 Building, které byly vybrány ve výběrovém řízení. Projektantem i technickým dozorem je společnost NDCon s.r.o.

Kateřina Lauerová, tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena