Uklízeli jsme Ladův kraj

3. 5. 2019

V rámci akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko se desítka říčanských spolků a dva osadní výbory zapojily do jarního úklidu Ladova kraje. Úklid byl zaměřen na sběr odpadků a nepořádku. Dospělí i děti čistili lokality kolem cest a nádraží, sportoviště, les a další místa. Úklid probíhal především o dubnových sobotách. Na výzvu v Kurýru reagovalo několik spolků i jednotlivců. Do jednotlivých lokalit nechalo město přistavit velkoobjemové či menší kontejnery. Dobrovolníci dostali pro sběr rukavice a pytle. Akci financovalo město Říčany a Mikroregion Ladův kraj. Celkem bylo naplněno a odvezeno dvanáct velkoobjemových kontejnerů. V rámci dubnového úklidu zajistilo město i umytí schodiště a skleněné střechy v rondelu u železniční stanice.

„Jarní úklid města a okolí se povedl a budeme v této aktivitě pokračovat. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj osobní čas sbírání odpadků nepořádných občanů. Jen mě mrzí, že se do akce nezapojilo více obyvatel. Přes velké úsilí se nepodařilo vyčistit všechna nepěkná místa ve městě a v okolí. Věřím, že příště se přihlásí mnohem více lidí,“ komentoval úklidovou akci radní Vladimír Polánský (Klidné město), který úklid organizačně zajišťoval.

Poděkování patří všem jednotlivcům, kteří se organizace úklidu ujali v okolí svého bydliště:

Petře Kohoutkové za úklid lokality Nad Vodárnou, Michalu Červenkovi za zvelebení koutu v ulici Halasova a úklid okolí trafostanice, paní Kubelkové za úklid okolí domu U Vodojemu.

Děkujeme i organizacím a jejich členům, kteří se zapojili: Tenisový klub Radošovice, Ekocentrum Říčany, SDH Říčany, Klidné město, Okrašlovací spolek, Rugby Club Říčany, z.s., Klub cesta, Modré dveře, Ryba z.s., Osadní výbory Jažlovice a Voděrádky.

 

Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro zájmové organizace působící na území Říčan zařídí město na vyžádání

I letos město přichází s nabídkou pro zájmové organizace působící na území Říčan na likvidaci odpadu. Svozová firma bezplatně přistaví kontejner a zdarma zlikviduje odpad. Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad. Kontakt: referent odpadového hospodářství Lukáš Váňa, telefon: 323 618 130 nebo e-mail: lukas.vana@ricany.cz

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena