Říčanští školáci využívají pro výuku angličtiny nejmodernější technologie

29. 3. 2019

Třikrát rychleji oproti běžné výuce se mohou školáci z Říčanských škol učit anglický jazyk. Umožňuje jim to metoda využívající multimediální technologie a nejnovější vědecké výzkumy. Výukový program DynEd nechala radnice zavést do tří základních škol, kde je zřizovatelem. Jeden a půl tisíce žáků prvních i druhých stupňů može individuálně studovat s programem DynEd i doma. Program byl pořízen stejně, jako vybavení pěti počítačových učeben z patnácti milionové dotace z fondů EU.

Pět nově vybavených učeben na výuku informatiky již využívají žáci a učitelé také jako jazykové laboratoře. Výukový program DynEd, který radnice pořídila do 1., 2. a 3. základní školy představuje špičku ve výuce anglického jazyka. Pořízen byl v rámci dotačního projektu Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech. Poté, co se v prvním pololetí 2018 s výukovým programem seznamovali sami učitelé, v letošním roce už takto studují žáci na prvních i druhých stupních. Jedním z pedagogů, kterého si DynEd naprosto získal, je učitel a od července 2019 nově jmenovaný ředitel 2. ZŠ Bezručova, Jan Šindelář. „Program je využitelný a prostupný jednotlivými stupni školy. Rozvíjet jazykovou složku mohou jak začátečníci, tak i žáci, kteří s jazykem již přišli do styku. Program je nastaven tak, že po splnění rozřazovacího testu je sám umístí na úroveň, která je pro žáky přirozená a umožní jim se i nadále rozvíjet. Žákům stále tvrdím, že je to pro ně velká příležitost. Dále se mi líbí, že je možné program využívat i při běžných hodinách, kdy lze prostřednictvím interaktivní tabule ve třídě s žáky procvičit potřebné učivo. Žáci se učí pouze pomocí mluvení, nepíší a neučí se gramatiku přímo. Tento způsob výuky je z mého pohledu vynikající.“ A hovoří i o benefitech pro učitele samotné: „Pro učitele je program výbornou formou vzdělávání se v anglickém jazyce a může pedagogy posunout někam dál. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud člověk jazyk aktivně nevyužívá, je pro něj následně velmi složité rozvíjet své jazykové dovednosti“ míní Jan Šindelář.

Jde o systém jazykového vzdělávání, který kombinuje tradiční výuku a současné multimediální technologie. Systém je plně v souladu se Školním vzdělávacím plánem každé školy. Na začátku studia rozřazovací testy přesně vyhodnotily úroveň znalostí jednotlivých studentů a personifikovaly jejich výuku.

„Nyní se nacházíme ve fázi, kdy se všichni s možnostmi programu seznamují. Pozoruji děti, ptám se učitelů a mám zatím dobrý pocit,“ popisuje starosta Vladimír Kořen (Klidné město) a doplňuje: „Sám jsem si v programu prošel několik desítek hodin, abych pochopil jeho plusy i minusy. DynEd vás rozmluví, nutí reagovat a průběžně vás testuje a motivuje.“

Systém sledování studia na bázi umělé inteligence umístí vždy studenta na odpovídající studijní úroveň a po každém provedeném učebním kroku mu individuálně přizpůsobuje stupeň obtížnosti probírané látky.

Systém rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení a psaní. Teorie výuky jazyka je založena na principech fungování mozku a opírá se o výzkumy neurovědy. Během osvojování jazyka se v mozku nejdříve rozvíjí poslech. Ten je navíc ve výuce doplněn o vizualizaci. Dovednost, která se rozvíjí následně, je mluvení, které je třeba často procvičovat spolu s poslechem. Jazykový základ vybudovaný poslechem a mluvením pozitivně ovlivňuje další dovednosti čtení a psaní.

Každý stolní počítač v těchto učebnách s monitorem a klávesnicí je vybaven mikrofonem a sluchátky. Každý žák komunikuje „se svým“ výukovým programem. Systém nepřetržitě analyzuje osvojování jazyka a doporučuje, jak zlepšit studijní návyky. Systém je jedinečný i díky pokročilému systému rozpoznávání řeči, který pomáhá rozvíjet plynulost projevu studenta. Ve výslovnosti musí být studenti precizní, stejně jako v poslechu, aby mohli odpovídat na otázky, které průběžně prověřují porozumění textů. Postup v látce je tak u každého studenta individuální. V běžně vedené hodině má žák možnost hovořit anglicky jen občas, když je zrovna vyvolán. Při tomto způsobu výuky studenti intenzivně komunikují i poslouchají angličtinu v podání rodilých mluvčích.

Jazyk je dovednost a osvojení dovednosti vyžaduje dlouhodobé opakování a nácvik. Proto má každý žák možnost v individuálním studiu pokračovat i doma. K samostudiu je žák motivován i školou. Pedagog sleduje individuální výsledky svých studentů i „třídní skóre“. Má přesný přehled o tom, jak často a jak intenzivně se studiu AJ žáci věnují a jaké úrovně znalostí dosahují. Tento systém učení jazyka je třikrát rychlejší než tradiční metody.

„Hlavní je ale aktivní přístup. Posloucháte a mluvíte velmi intenzivně. Stačí 20 minut denně. Je moc důležité, aby rodiče stáhli program dětem do jejich domácích počítačů. Je to radost pozorovat své děti, kolik hodin s angličtinou sami vydrží,“ doplňuje starosta Vladimír Kořen. 

DynEd, International aplikuje tento způsob výuky angličtiny od roku 1987, kdy byla firma v San Francisku založena. Za tu dobu si ji osvojily desítky milionů studentů po celém světě a získala mnoho prestižních ocenění. V rámci České republiky je DynEd zprostředkováván skrze výhradního partnera, EdWay s.r.o. od roku 2010.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena