Říčanští posluchači premiérového ročníku virtuální univerzity třetího věku převzali osvědčení

29. 3. 2019

První cyklus virtuálních přednášek U3V Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy probíhal premiérově v Říčanech od října 2018 do letošního března. Dvacet dva posluchačů se účastnilo 20 přednášek na téma „Zdravé stárnutí“. Město podpořilo studium seniorů z Říčan finančně a technicky. Dům s pečovatelskou službou poskytl prostor. Zakončení dvouletého studia proběhne příští rok slavnostně v pražském Karolinu.

Osvědčení o absolvování prvního roku studia obdrželo dvacet dva účastníků univerzity třetího věku od garanta programu, Lékařské fakulty v Plzni. Slavnostní předání za účasti místostarostky Hany Špačkové (Klidné město) proběhlo v obřadní síni MěÚ na Masarykově náměstí 20. března 2019. Kromě osvědčení obdrželi posluchači jako bonus nahrávku všech přednášek, které si v prvním roce kurzu vyslechli. Mohou si tak opětovně probrat témata, která je zaujala.

Pravidelně každé pondělí se v DPS na Komenského náměstí scházeli studenti z řad seniorů. On-line přenos z Lékařské fakulty v Plzni jim nabídl pestrou škálu přednášek předních odborníků z různých oblastí medicíny.
I virtuální přednášky dávají posluchačům možnost komunikovat s přednášejícími, a to prostřednictvím mailu během přednášky i po jejím skončení.

 „Přednášky mi daly celkový pohled na tělo člověka. Já bych je zaměřila více na problematiku co dělat, abychom zůstali soběstační co nejdéle,“ komentuje studium jedna z posluchaček paní Zdena Šerá a pokračuje:  „To, co jsme se dozvěděli, mne bavilo a jsem vděčná přednášejícím za jejich přístup k nám. Děkuji všem, kdo se podílí na této osvětě,“ dodává jedna z držitelek studentského indexu.

Kurz je dvouletý a přednášky probíhají každý týden od října do března. Všech 22 studentů, kteří končí v březnu 2019 první ročník studia, má zájem pokračovat i ve druhém roce. Po jeho absolvování obdrží Osvědčení Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy o absolvování celé virtuální univerzity, a to v červnu 2020 přímo ve starobylém Karolinu v Praze. 

Posluchači se během dvouletého studia seznamují se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. „Ve druhém roce studia budou probírána například témata Oční onemocnění spojená se stárnutím, Poruchy sluchu ve stáří a jejich léčba, Preventivní aspekty stomatologické protetiky, Cévní onemocnění mozku a mnohá další, tak aby posluchači získali základní znalosti a základní orientaci v péči o své zdraví,“ prozrazuje docentka Libuše Čeledová z Lékařské fakulty v Plzni, která zde přednášky organizuje.

Univerzita třetího věku působí na Lékařské fakultě v Plzni již 30 let. „Říčany jsou prvním městem, ve kterém jsme díky podpoře představitelů města vyzkoušeli její virtuální podobu formou on-line přenosu přednášek,“ pochvaluje průkopnický přístup města docentka Čeledová.

Ani ředitelka DPS Říčany Iveta Závodská nešetřila chválou: „Já samozřejmě tuto akci hodnotím velmi vysoko, je to naprostá novinka, se kterou jsme neměli žádné zkušenosti a která se ukázala jako mimořádně kvalitní aktivita pro naše seniory. V této souvislosti musím pochválit pracovníky IT odboru města, kteří nám každý týden perfektně připravují a nastavují techniku.“

V ceně kurzu 600 korun byla i publikace, která slouží jako učebnice s názvem Člověk ve zdraví i v nemoci s podtitulem Podpora zdraví a prevence nemoci ve stáří. Občané Říčan měli kurz z poloviny hrazený městem.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena