Říčanský rybník Rozpakov se možná konečně dočká odbahnění

1. 2. 2019

Špatný technický stav nádrže Rozpakov si žádá rychlé řešení. Kromě odbahnění je třeba zpevnit poškozené jižní a západní břehy, které se nebezpečně trhají. U jednoho  z říčanských rybníků  se dlouhodobě připravuje rekonstrukce. Projekt má stavební povolení, nicméně stavba narážela na fakt, že městu rybník celý nepatří.  Posun v jednání s majiteli pozemků, ale pravděpodobně otevře cestu k jejímu odbahnění a celkové opravě. Zastupitelé také rozhodnou, zda uvolní peníze na nezbytné práce.

Rozpakov je  vodní nádrž ležící na toku Říčanského potoka mezi rybníky Marvánek a Srnčí na jižním okraji města Říčany. Oba tyto sousední rybníky již  radnice nechala vyčistit, odbahnit a opravit. Rozpakov ale na odbahnění stále čeká. Největší překážkou pro celkovou rekonstrukci a odstranění nánosů jsou majetkoprávní vztahy. Vedení města již dlouhou dobu jedná s majiteli dotčených pozemků a na lednovém zastupitelstvu prošlo uzavření kupní smlouvy s jedním z posledních majitelů.

„Když pozemek vlastní třeba deset spolumajitelů, jsou jednání vždy o mnoho náročnější. Doufám, že se nám podařilo složité klubko rozplést a můžeme se letos pustit do práce,“  vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).

Rybník je silně zanešený bahnem, což při výlovech pociťují nejvíc rybáři, kteří se do některých částí vůbec nemůžou dostat.  Bahno sem přináší přítok i ho splavují deště z okolních  polí.  Vodní erozi u Marvánku a Rozpakova mají snížit výsadby různých mezí, remízků, sadů nebo luk.

Kromě funkce krajinné a ekologické, plní vodní nádrže funkci zásobní, kdy zadržují vodu v krajině. Na nádrži Rozpakov hospodaří místní organizace rybářského svazu, která zde má chovný rybník. Každoročně zde můžete spatřit rybáře při tradičním výlovu.

Rozpakov je nutné nejen odbahnit, ale také zpevnit poškozené břehy na západní a jižní straně. Nutná je i oprava hráze, zdrže i jejich břehů. Hráz je nevyrovnaná, opevnění návodního líce hráze je nedostatečné a poškozené. Nutná bude i výměna výpustného zařízení. Bezpečnostní přeliv a požerák jsou v technicky nevyhovujícím stavu.

Doufám, že společně s kolegy zastupiteli najdeme shodu a podporu pro uvolnění peněz na rekonstrukci Rozpakova. Budeme se snažit získat dotaci. Nicméně u rybníka, kde se trhají břehy, bychom měli postupovat s péčí řádného hospodáře a nebezpečí rychle odstranit,“ vysvětluje starosta Kořen.

Náklady ukáže soutěž, ve které firmy nabídnou ceny, za kolik rybník opraví. Radnice uvažuje o zhruba 10 milionech korun.

Kateřina Lauerová,

tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena