Říčanské nádraží bude z centra přístupné pěší zónou. Rekonstrukce části Cesty Svobody nejspíše získá dotaci

3. 5. 2019

Město vybuduje pěší zónu na Cestě Svobody v úseku mezi ulicí Politických vězňů a podchodem k železniční stanici Říčany. Dosud sem auta mohla vjet a docházelo často k nebezpečným situacím. Frekventovaný úsek s velkým počtem chodců bude brzy rekonstruován. Přístup k nádraží bude možný po celou dobu stavebních prací. Evropské fondy by měly na zvýšení bezpečnosti pěších přispět částkou 3,3 milionů korun, přibude i zeleň.

Slepý konec ulice Cesty Svobody ústí do podchodu pod železnicí. V krátkém úseku od křížení ulice Politických vězňů jsou zde každý den k vidění otáčející se nebo couvající vozy. Poté co vyloží či naloží pasažéra se často dostávají do nepřehledných a nebezpečných situací, kdy se v proudícím davu cestujících snaží odjet. To by se mělo změnit po rekonstrukci tohoto úseku. Město zde nechá vybudovat pěší zónu, která naváže na vyvýšený přechod v ulici Politických vězňů a stávající pěší zónu v javorové aleji. Stavba bude součástí velké investiční akce města Rekonstrukce ulice Politických vězňů a Cesty svobody. Dle silničního zákona je vjezd do pěší zóny povolen jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní značky, což by v tomto případě měli být rezidenti a obsluha. Součástí projektu je i zřízení míst pro krátkodobé zastavení typu K+R v ulici Politických vězňů. Pro tisíce cestujících směřujících na vlakovou stanici by to mělo znamenat bezpečnější cestu na vlak či přestup na autobusy. Ocení to i pěší a cyklisté na hlavním tahu na trase Černokostelecká ulice a Masarykovo náměstí, kteří překonávají železniční trať rondelem. Ulice a chodník z jedné strany má v současnosti asfaltový kryt místy značně poškozený. Ve špatném stavu je i chodník z dlažebních kostek. Nově bude tvořit povrch komunikace i chodníků žulová dlažba v kombinaci kostek a velkoformátové dlažby. Příchod k vlakům bude zajištěn po celou dobu rekonstrukce. Z důvodu velkého množství inženýrských sítí a jejich ochranných pásem není možné navrhnout doprovodnou výsadbu stromů. Proto budou stromy doplněny v osmi kontejnerech po levé straně ve směru k podchodu. Po pravé straně je navrženo ponechání stávajícího zatravněného pásu.

Město podalo žádost o spolufinancování z evropských fondů, po hodnocení MAS může velmi pravděpodobně počítat s dotací ve výši zhruba 3,3 milionů korun z IROP.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena