Rekonstrukce školy v Kuří začala.

3. 5. 2019

Zápisy do nové mateřské školy proběhnou za rok

sto Říčany začalo v Kuří s přestavbou sto deset let staré obecné školy na mateřskou školu. Dělníci práce zahájili bouráním staré přístavby a odstraněním starých poškozených stropů. Práce na škole v Kuří by podle smlouvy se Stavební firmou Pazdera měly skončit nejdéle příští rok v květnu. V tu dobu už proběhnou i zápisy do nově vzniklé příspěvkové organizace města. Nová mateřská školka přijme pro školní rok 2020/2021 děti do dvou nových tříd. Starat by se o ně měli čtyři pedagogové. Dvě nepedagogická místa vzniknou na zajištění provozu. Městský rozpočet bude stát rekonstrukce zhruba dvacet milionů korun, z toho však osmnáct a půl milionu pokryje přislíbená evropská dotace.

S novou stavební sezónou začaly práce na rekonstrukci školy v Kuří. Město Říčany zde přestavuje přes sto let starou, nevyužitou budovu bývalé obecné školy na mateřskou školu. Vzniknou zde dvě třídy pro předškolní vzdělávání (22 + 24 dětí). Třídy budou obnoveny v prvním patře stávající budovy, mezi nimi vznikne sociální zařízení pro děti a v další místnosti zázemí pro učitele. Jídelna s přípravnou jídel vznikne v přízemí. Jídlo bude dováženo smluvním dodavatelem. Celý areál školky je budován jako bezbariérový. Stavební úpravy budovy školy v Kuří provádí Stavební firma Pazdera, s.r.o. Veřejnou zakázku vyhrála s celkovou nabídkovou cenou 19 233 764,20 Kč vč. DPH. Na stavbu a bezpečnost dohlíží technický dozor investora firma NDCon s.r.o.

Před započetím sanačních prací a rekonstrukce objektu dělníci nejprve bourali. Provedli kompletní demolici původní přístavby. Přístavba vznikne úplně nová a větší. Plynule naváže na stávající budovu a má působit jako její přirozená součást. Použité materiály budou kopírovat budovu školy. Okna budou špaletová a, stejně jako vstupní dveře, dřevěná. Střecha z pálených tašek obdobného tvaru a barvy. V přízemí přístavby vznikne šatna pro děti s pohotovostním WC. V prvním patře přístavby bude herna pro děti a místnost hospodářky a ředitelky. Novou školící místnost, která vznikne v rámci rekonstrukce, bude moci využívat Osadní výbor Kuří pro svá zasedání jednou v měsíci.

Vzhledem k degradaci stropní konstrukce odstranili dělníci její části nad prvním nadzemním podlažím ve stávajícím objektu. Nová stropní konstrukce je navržená jako železobetonová, pnutá ve dvou směrech. Dělníci plošně odstranili vrstvy podlahy v obou podlažích.

V návaznosti na výsledky stavebně technického průzkumu a laboratorní analýzu přítomnosti solí a vlhkosti provede zhotovitel i nutnou hydroizolaci stávajícího objektu.

Celkovou rekonstrukci s vybudováním nové přístavby by měla firma dle smlouvy dokončit do konce května 2020. „Harmonogram je takový, že na listopadové jednání zastupitelstva plánuji předložit materiál na založení nové příspěvkové organizace Mateřská škola Kuří. V lednu 2020 by proběhl konkurz na ředitele/ku s nástupem 1. 4. 2020 a v květnu by už proběhl zápis do dvou nových tříd,“ říká místostarostka Hana Špačková (Klidné město), která má školství na starosti.

„Jsem ráda, že i maminky v Kuří budou mít mateřskou školku v docházkové vzdálenosti, což jim usnadní denní režim. Mimo to i já, jakožto maminka dvouleté holčičky, se těším na připravované nové hřiště, o jehož podobě se bude jednat s Osadním výborem,“ říká zastupitelka a obyvatelka Kuří Jana Doleželová (Klidné město).

Po dokončení stavebních prací dojde také k úpravě venkovního prostranství, vybudování chodníků a zpevněných cest a založení nové zahrady pro děti z MŠ. Na zahradě nebude chybět pískoviště, dětský domek, houpačky, kolotoč, skluzavka, zahradní lavičky. Město však uvažuje i o úpravě nedalekého prostranství, kam by děti mohly chodit na procházku.

„Město přizvalo Osadní výbor Kuří k jednání o podobě nedalekého prostranství, kde by mělo vzniknout hřiště. To by mělo sloužit nejen dětem z MŠ, ale i širší veřejnosti,“ prozrazuje plány města koordinátorka osadních výborů Andrea Jurková.

Kateřina Lauerová

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena