Protihluková stěna v Říčanech budí emoce.

2. 11. 2018

Zastupitelé s navrženou podobou stěny nesouhlasí

Středočeský kraj chce u silnice 101 – Říčanská vybudovat protihlukovou stěnu a v Říčanech se rozproudila debata o její stavbě. Někteří obyvatelé a řidiči nesouhlasí s její podobou a termínem výstavby. Stavební práce přinesou další výrazné komplikace v dopravě na hlavním dálničním přivaděči. Radnice se spolu s KSÚS Středočeského kraje a stavebními firmami snaží postup koordinovat. Vedení města brání dopravnímu kolapsu. V Říčanech se dokončují významné dopravní investice. Při rekonstrukci ulice Politických vězňů bude v listopadu uzavřena klíčová křižovatka s ulicí Rýdlova. Navíc řidiči neprojedou ani po mostu 5. května, jehož oprava skončí 20. 11. 2018.

O postoji k protihlukové stěně na Říčanské ulici jednali zastupitelé města už na červnovém jednání. Jednomyslně instalaci protihlukové stěny odmítli. Důvodem byly jak estetické důvody, tak i obava, že zvuk se bude odrážet do protější obytné zóny Na Vysoké. Zdůraznili, že by preferovali clonu ze zeleně.

„Víme, že hluková zátěž u Říčanské ulice je velká a obyvatele nepřiměřeně zatěžuje. Intenzivní hluk dokáže způsobit vážná onemocnění. Nicméně zastupitelé i obyvatelé mají obavy, že řešení je jednostranné a nebude hezké,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen (Klidné město).

Nesouhlas města, ale nemůže změnit rozhodnutí Krajské správy údržby silnic stěnu postavit. V případě „mobilní“ stěny totiž nepotřebuje investor stavební povolení. Zelené železobetonové panely s celkovou délkou 240 metrů a výškou 5 metrů, mají lemovat zatáčku silnice II/101 Říčanská od křížení s ulicí Březinova po křížení s Kolovratskou (vjezd na sběrný dvůr). O její instalaci i její podobě zástupci města jednali, ale neuspěli.

David Michalička k jednání uvádí: „Zástupce KSÚS mi sdělil, že betonovou stěnu stavět budou i přes nesouhlas města. Za realizaci zaplatí údajně kraj přes 17 mil. Kč. KSÚS odmítla bohužel přistoupit na námi navrženou změnu projektu, tedy provedení stěny jako zelené bariéry s živou zelení. Podobné stěny se již běžně staví v západní Evropě, protože kromě estetického hlediska pomáhají i hospodaření s dešťovou vodou a zlepšují celkové mikroklima v lokalitě. Takové řešení bylo představeno i občanům v lokalitě, kteří by jej uvítali. Omezení hluku v obytné lokalitě město samozřejmě podporuje, ale je nám líto, že kraj zaplatí nemalé peníze za řešení, které je již jinde přežitkem a na příjezdu do našeho města budeme mít na desítky let nepěknou vizitku,“ uvedl radní města.

Na nesouhlas města zareagovali obyvatelé z lokality Na Fabiáně peticí, ve které si stěžují na překračování hlukových limitů a protihlukovou stěnu požadují. Starosta požaduje novou hlukovou studii, která by řešila i otázku toho, kam se zvuk od stěny odrazí. Existuje totiž riziko, že hluk nově zatíží naopak další obytnou lokalitu Na Vysoké.

„Mám o celé akci pochyby. Nejvýhodnější je totiž pro developera, který u silnice vystavěl bytové domy. Měl sám protihluková opatření navrhnout a zaplatit, zvlášť když to přislíbil svým klientům. Opatření mohla být menší, přiměřená lokalitě a hlavně by je měl platit někdo jiný než stát,“ přibližuje okolnosti výstavby D. Michalička.

Největším problémem je však nyní termín realizace. Samotná stavba stěny potrvá zhruba dva měsíce a omezí dopravu na silnici, po které jezdí denně zhruba 20 000 aut. Stavbaři zaberou celý jeden jízdní pruh. V místě omezení má být dynamická světelná signalizace, nicméně doprava se přirozeně přenese do centrálních částí města, kde však řidiči narazí na další omezení a rozestavěné komunikace. Na radnici proto proběhlo několik jednání, kde všichni zúčastnění hledali, jak jednotlivé stavební aktivity zkoordinovat a poskládat tak, aby město zůstalo alespoň částečně průjezdné.

O podrobnostech dopravních opatření se ještě jedná. Informace budou na webu a Facebooku města.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena