Projekt nové říčanské školy architekti upravují. Finanční nároky na stavbu možná odloží stavbu jižního křídla

1. 2. 2019

Projekt nové budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí možná dozná změn. Původně plánovaný standard školy může stavbu při aktuálních cenách ve stavebnictví prodražit nad finanční možnosti města. Architekti
z kanceláře Rusina Frei architekti hledají stamilionovou úsporu. V souladu s vítězným návrhem z architektonické soutěže projektují školu pro 540 žáků
v 18 kmenových třídách. Úsporu nákladů umožní mimo jiné nižší počet kabinetů, odborných učeben a družin. Pokud radnice nesežene finance, bude jižní křídlo školy realizováno až ve 2. etapě. Vedení města jedná o možnosti navýšení státní dotace.

 

Architektonická kancelář Rusina Frei architekti zpracovala projektovou dokumentaci pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení. Její součástí je i řešení inženýrských sítí, komunikací, parkovišť, opatření vedoucí k hospodaření s dešťovými vodami a podobně. V návaznosti na podrobnější stupeň projektové dokumentace byl zpracován také předběžný rozpočet zohledňující aktuální ceny ve stavebnictví.  Ten zaznamenal výrazný nárůst cen, který málokdo čekal. Stát alokoval pro obce v prstenci okolo Prahy zasažené suburbanizací finance podle investičních záměrů z roku 2016. To byly však ceny na stavebním trhu na daleko nižší úrovni. Stavby se tehdy realizovaly s koeficientem 0,6 dle ceníku ÚRS (cenová soustava stavebních prací) nyní jsou na 1,2 ÚRS. V té době aktuální ceny byly výchozími i při zadání architektonické soutěže na objekt školy. Mimo tento fakt rozpočet navýšily i další požadavky, například vlastní kuchyň s kapacitou 600 až 900 jídel, řešení úpravy ulice Chelčického, která zajistí lepší prostupnost lokalitou. Necelých pět milionů si vyžádá přeložka sítí vysokého napětí a uložení trafostanice pod zem, což přispěje ke kultivaci veřejného prostoru náměstí.

 

S ohledem na nárůst cen zadalo vedení města architektům variantně řešit finanční úspory. Zpracovány byly
4 návrhy řešení (viz obrázky). Tyto varianty byly projednány s pracovní komisí pro výstavbu ZŠ, která doporučila ke schválení variantu A (snížený standard při zachování stávajícího objemu ZŠ) nebo variantu C (bez jižního křídla) v případě, že nedojde k dostatečnému finančnímu zajištění realizace dle varianty A. Variantu D - vypuštění podzemního parkoviště - pracovní komise nedoporučila. Stejné řešení odhlasovalo i prosincové zastupitelstvo.

 

Vedení říčanské radnice zároveň intenzivně jedná o možnosti navýšení vyjednané státní dotace MŠMT ze 160 na 300 milionů korun. Ucházet se chce i o dotace Ministerstva životního prostředí, jelikož se jedná o budovu pasivní se zelenou střechou. To by případně pokrylo zhruba 90 milionů. Dalších odhadem 20 mil. korun, by mohlo čerpat od Ministerstva financí na vybavení školy, pokud budou vypsány dotační tituly. Až do výše uznatelných nákladů v OPŽP by mohlo město Říčany čerpat půjčku na 10 let s úrokem ve výši
0,45 % od OPŽP. Bez navýšení dotace nová budova školy městský rozpočet zatíží minimálně sto miliony korun. Ve variantě A se jedná o sto padesát milionů z investičního rozpočtu města.

Velkou výhodou vítězného projektu dřevostavby z ateliéru Rusina Frei je variabilita dispozičního řešení a princip „pavilonového objektu“, která umožňuje stavbu školy rozdělit i na etapy. Poměrně jednoduše, tak lze jižní křídlo přistavět až ve chvíli, kdy bude situace pro stavbu příznivější. Ve všech navrhovaných variantách úspor se jedná o 18 kmenových tříd pro 540 dětí.  Všechny navržené varianty zahrnují stání pro 41 aut v suterénu a 44 parkovacích míst na povrchu.

Projednávané varianty na prosincovém zastupitelstvu:

 

Varianta A za 426 milionů korun s DPH (včetně jižního křídla)

Zůstává 18 kmenových tříd, 9 odborných učeben a 3 venkovní učebny, 4 družiny,

15 kabinetů, byt školníka, knihovna, tělocvična a varna pro 900 jídel.

Varianta B za 390 milionů korun s DPH – umožněna etapizace (dostavba jižního křídla)

Zůstává 18 kmenových tříd, 6 odborných učeben a 3 venkovní učebny, 2 družiny, 7 kabinetů, byt školníka, knihovna, tělocvična a varna pro 900 jídel. Z jižního křídla by se realizoval pouze suterén.

Varianta C za 365 milionů korun s DPH – umožněna etapizace (dostavba jižního křídla)

Zůstává 18 kmenových tříd, 4 odborné učebny a 1 venkovní učebna, 2 družiny, 6 kabinetů, byt školníka, knihovna, tělocvična a varna pro 600 jídel (bez vyvážení jídel). Úplné vypuštění celého jižního křídla.

Projekt nové školní budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí má v tuto chvíli vydané územní rozhodnutí a stavební povolení (bez nabytí právní moci). Kromě hledání úspor v projektu školy se architekti zabývají řešením dopravní obslužnosti v lokalitě. Doprava a parkování je otázka, která nejvíce trápí obyvatele lokality Komenského náměstí.

 

V současné době je v řešené lokalitě 173 parkovacích míst. Zpracovávaná projektová dokumentace počítá s 234 parkovacími místy, přičemž další rezervou mohou být nová místa mezi čp. 2000 a Fitlady. Zastupitelstvo města schválilo i investiční záměr na rozšíření a rekonstrukci ulice Melantrichova, jehož součástí je i prověření intenzity dopravy dopravní studií.  Projekt na výstavbu nové komunikace Chelčického, vč. napojení na Melantrichovu, je součástí projektu ZŠ. V rámci investičního záměru bude prověřena možnost zastavení K+R v ulici Olivova. Dopravní studii nebylo možné realizovat v minulém roce z důvodu dopravních omezení v souvislosti s rekonstrukcí mostu 5. května a uzavřenou ulicí Politických vězňů. Požadovaná dopravní studie s měřením na vytipovaných křižovatkách bude provedena letos v březnu a poté budou výsledky veřejně prezentovány.

 

Návrh stavby nové ZŠ byl vybrán v architektonické soutěži odbornou porotou s tím, že respektuje všechny podmínky platného územního plánu města. Z hlediska hmotového členění je ke stávajícím stavbám v maximální možné míře ohleduplný a respektuje konfiguraci terénu.

Projektanti kromě budovy samotné budou řešit i návrh podoby parku  na Komenského náměstí, tak, aby ho obyvatelé lokality mohli využívat jako relaxační zónu. V rámci projektu budou řešeny i cesty pro pěší zajišťující bezpečný přístup dětí do školy.

Anketa Říčanský sportovec roku 2018 představuje nominované

Do letošního ročníku byli nominováni čtyři sportovci v kategorii dospělí, osm úspěšných juniorů a osm týmů. V průběhu prosince 2018 se nám mohli pochlubit sportovními úspěchy v uplynulé sezóně sami sportovci, jejich trenéři, kamarádi či blízcí.

Město Říčany v šestém ročníku ankety udělí stejně jako loni ceny ve třech kategoriích: dospělí, mládež a týmy. Podpořit svého favorita
v elektronickém hlasování můžete od 1. 2. 2019, kdy v 9 h. spustíme hlasování na www.ridimricany.cz. Hlasování bude ukončeno
7. 2. 2019 v 7 h. Udělit budete moci pouze kladné body a hlasování proběhne bez nutnosti ověřování trvalého bydliště. Již teď prosíme nominované sportovce, aby si ve svých diářích rezervovali termín
9. února od 20 h. Tři nejlepší v každé kategorii budou pozváni na slavnostní vyhlášení cen, které se uskuteční v rámci 8. reprezentačního plesu města Říčany.

Kateřina Lauerová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena